Nøkkeltall

Virksomheten

I vedtekter og aksjonæravtale er det trukket opp at følgende skal overholdes:

 • Tilbud av film skal baseres på kvalitetskriterier innen alle genre
 • Alle norske spillefilmer som finansieres med støtte fra det offentlige skal vises
 • Respekten for film som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon skal fremmes
 • Det skal gis informasjon om selskapets kulturelle virksomhet
 • Det skal opprettholdes kinotilbud i Drammen
 • Selskapet skal ha et løpende og tett samarbeide med Drammen kommunes kultursektor, samt kommunens øvrige kulturliv, for å bidra til at kinoen blir en integrert del av Drammen kommunes kulturliv

Selskapets formål

Drammen Kino AS skal forestå kinovirksomhet i Drammen samt annet som naturlig er tilknyttet slik virksomhet.

Mål med eierskapet

Hensikten med eierskapet er å realisere kulturpolitiske målsettinger. Selskapets virksomhet skal baseres på normale forretningsmessige prinsipper.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 980684644
 • Stiftelsesår: 1999
 • Drammen kommunes eierandel: 33,3%
 • Øvrige eiere: Egmont AS 66,7%
 • Aksjekapital: 6,3 mill. kr.
 • http://www.filmweb.no/drammenkino/  

Ledelse og styre

Daglig leder:  Steinar Johansen

Styre: Jannicke Haugen (leder), Lars Gudbergsen, Espen Lundberg Pedersen, Sigrid Hilsen og George Fulford.