Drammen Kino AS

Nøkkeltall

Virksomheten

I vedtekter og aksjonæravtale er det trukket opp at følgende skal overholdes:

  • Tilbud av film skal baseres på kvalitetskriterier innen alle genre
  • Alle norske spillefilmer som finansieres med støtte fra det offentlige skal vises
  • Respekten for film som kunstart og kinoen som kulturinstitusjon skal fremmes
  • Det skal gis informasjon om selskapets kulturelle virksomhet
  • Det skal opprettholdes kinotilbud i Drammen
  • Selskapet skal ha et løpende og tett samarbeide med Drammen kommunes kultursektor, samt kommunens øvrige kulturliv, for å bidra til at kinoen blir en integrert del av Drammen kommunes kulturliv

Selskapets formål

Drammen Kino AS skal forestå kinovirksomhet i Drammen samt annet som naturlig er tilknyttet slik virksomhet.

Mål med eierskapet

Hensikten med eierskapet er å realisere kulturpolitiske målsettinger. Selskapets virksomhet skal baseres på normale forretningsmessige prinsipper.

Kort om

Ledelse og styre

Daglig leder: Heidi Palm Sandberg

Styre: Jane Oslington Strande (leder), Andreas Mentzoni, Sigrid Hilsen og George Fulford.