Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  62 669 116 56 093 589 56 943 756
Årsresultat 11 516 656 7 652 961 8 921 812
Sum eiendeler 32 242 891 24 844 702 25 723 454
Gjeld 25 908 126 18 506 976 19 364 812
Egenkapital 6 334 765 6 337 727 6 358 642
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 309 000 103 000 51 500 1 072 429 98 445 36
2017 320 100 106 700 53 350 1 104 676 76 013 35
2018 320 100 106 700 53 350 1 050 367 76 094 35

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
1,8% 2,5% 3,2%