Økonomiske nøkkeltall for Drammen Kino AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  56 943 756 53 876 978 32 502 830
Årsresultat 8 921 812 5 677 891 3 592 039
Sum eiendeler 25 723 454 24 149 279 22 814 455
Gjeld 19 364 812 17 712 746 7 185 883
Egenkapital 6 358 642 6 436 533 15 628 572
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 320 100 106 700 53 350 1 050 367 76 094 35
2019 328 800 109 600 54 800 1 081 615 76 853 40
2020 328 800 109 600 54 800 1 091 906 77 623 26

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
3,2% 2% 0,73%