Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  56 093 589 56 943 756 53 876 978
Årsresultat 7 652 961 8 921 812 5 677 891
Sum eiendeler 24 844 702 25 723 454 24 149 279
Gjeld 18 506 976 19 364 812 17 712 746
Egenkapital 6 337 727 6 358 642 6 436 533
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 320 100 106 700 53 350 1 104 676 76 013 35
2018 320 100 106 700 53 350 1 050 367 76 094 35
2019 328 800 109 600 54 800 1 081 615 76 853 40

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
2,5% 3,2% 2%