Økonomiske nøkkeltall for Drammen Kino AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  53 876 978 32 502 830 28 988 260
Årsresultat 5 677 891 3 592 039 76 825
Sum eiendeler 24 149 279 22 814 455 25 487 022
Gjeld 17 712 746 7 185 883 9 781 627
Egenkapital 6 436 533 15 628 572 15 705 396
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 328 800 109 600 54 800 1 081 615 76 853 40
2020 328 800 109 600 54 800 1 091 906 77 623 26
2021 328 800 109 600 54 800 1 093 097 65 346 26

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
2% 0,73% 3,7%