Økonomiske nøkkeltall for Drammen Kino AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  32 502 830 28 988 260 42 004 295
Årsresultat 3 592 039 76 825 -62 179
Sum eiendeler 22 814 455 25 487 022 29 074 412
Gjeld 7 185 883 9 781 627 13431 195 
Egenkapital 15 628 572 15 705 396 15 643 217
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 328 800 109 600 54 800 1 091 906 77 623 26
2021 328 800 109 600 54 800 1 093 097 65 346 26
2022 345 960 115 800 57 540 1 108 091 84 250 32

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0,73% 3,7% 3,5%