Drammen Scener AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen Scener AS er et arenadriftsselskap som skal bidra til å sikre et variert tilbud av alle typer scenekunst, rytmisk musikk og andre arrangementer på kommunens scener. Tilbudene skal tilpasses ulike målsettinger og avspeile et mangfold av kulturelle interesser. Selskapet driver utleie og produksjon og har den daglige driften av Drammens Teater. Drammen Scener AS eier Union Scene Drift AS med 100%. Utvikling av samarbeidet mellom kulturarenaene er et viktig mål.

Selskapets formål

Drammen scener skal drive kulturformidling og kulturutvikling, samt tilknyttede aktiviteter. Selskapet skal drive i tråd med kommunens kulturpolitiske mål og forutsetninger for statstilskudd. Formålsbestemmelsen for teaterbygningene skal ivaretas, samt virksomhet og samarbeid som står i sammenheng med dette. Selskapet skal ikke ha økonomiske formål og skal ikke kunne beslutte utdeling av utbytte til aksjonærene.

Mål med eierskapet

Selskapet er etablert for å være et sentralt virkemiddel i det kulturpolitiske arbeidet. Driften av selskapet skal innrettes forretningsmessig og selskapet skal drives med størst mulig grad av selvfinansiering innenfor den kulturpolitiske rammen.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 894922672
  • Stiftelsesår: 2009
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Aksjekapital: 2,6 mill. kr

Ledelse og styre

Daglig leder:Louise Winness Prestgard

Styre: Susanne Kaluza (leder), Jo Vestly, Dag Inge Fjeld, Vivi Engebretsen, Tone Østerdal, Thomas Evensen (ansattes representant), Petter Sæterøy (vara ansattes representant).