Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  45 970 378 45 969 203 50 355 011
Årsresultat -134 408 930 767 - 233 214
Sum eiendeler 24 433 629 23 814 482 27 687 905
Gjeld 20 195 477 18 645 563 22 752 200
Egenkapital 4 238 152 5 168 919 4 935 705
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 321 698 71 828 41 645 1 061 000 122 500 27
2018 287 894 73 839 42 811 1 200 000 128 625 28
2019 287 894 73 839 42 811 1 236 000 75 500 28,7

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
7,4% 6,2% 5,9%