Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  51 353 684 45 970 378 45 969 203
Årsresultat 2 494 385 -134 408 930 767
Sum eiendeler 25 613 837 24 433 629 23 814 482
Gjeld 23 241 227 20 195 477 18 645 563
Egenkapital 2 372 560 4 238 152 5 168 919
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 313 548 70 008 40 590 843 143 122 500 28
2017 321 698 71 828 41 645 1 061 000 122 500 27
2018 287 894 73 839 42 811 1 200 000 128 625 28

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
3,38% 7,4% 6,2%