Økonomiske nøkkeltall for Drammen Scener AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  50 355 011 47 625 486 51 345 482
Årsresultat - 233 214 1 833 119 - 645 579
Sum eiendeler 27 687 905 25 658 848 35 333 099
Gjeld 22 752 200 10 917 024 21 209 854
Egenkapital 4 935 705 14 768 824 14 123 245
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 287 894 73 839 42 811 1 236 000 75 500 28,7
2020 295 668 75 833 43 967 1 231 540 77 000 29,3
2021 303 059 77 729 45 066 1 301 720 90 000 27,8

Aksjekapital: 2.6 mill. kr. 

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
5,9% 4,7% 3,1%