Økonomiske nøkkeltall for Drammen Scener AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  45 969 203 50 355 011 47 625 486
Årsresultat 930 767 - 233 214 1 833 119
Sum eiendeler 23 814 482 27 687 905 25 658 848
Gjeld 18 645 563 22 752 200 10 917 024
Egenkapital 5 168 919 4 935 705 14 768 824
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 287 894 73 839 42 811 1 200 000 128 625 28
2019 287 894 73 839 42 811 1 236 000 75 500 28,7
2020 295 668 75 833 43 967 1 231 540 77 000 29,3

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
6,2% 5,9% 4,7%