Økonomiske nøkkeltall for Drammen Scener AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  47 625 486 51 345 482 63 997 907
Årsresultat 1 833 119 - 645 579 1 547 524
Sum eiendeler 25 658 848 35 333 099 29 992 705
Gjeld 10 917 024 21 209 854 14 321 937
Egenkapital 14 768 824 14 123 245 15 670 768
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 295 668 75 833 43 967 1 231 540 77 000 29,3
2021 303 059 77 729 45 066 1 301 720 90 000 27,8
2022 303 059 77 729 45 066 1 138 294 92 400 32,3

Aksjekapital: 2.6 mill. kr. 

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
4,7% 3,1% 6,1%