E 134 Haukelivegen AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Se selskapets formål.

Selskapets formål

Selskapet har som formål å arbeide for utbygging og standardheving av transportkorridoren E134 Karmøy-Frogn, RV36 Seljord-E18 og sambandet E134-Bergen. I tillegg kan selskapet arbeide for å fremme interessene til viktige sidegrener til denne transportkorridoren når dette styrker arbeidet for korridoren.

Selskapet kan ta initiativ til å opprette finansieringsselskap og utbyggingsselskap. Selskapet har anledning til å delta i og/eller arbeide sammen med andre selskap med tilsvarande formål.

Selskapet står ellers fritt til å sette i verk tiltak og bruke de virkemiddel som er tilgjengelig og aktuelle for å fremme selskapets formål. Overskudd/underskudd skal disponeres etter norske lover og vedtekter. Selskapet skal ikke betale utbytte.

Mål med eierskapet

Fremme utbygging og standardheving av E134.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 982 420 857
  • Stiftelsesår: 2001
  • Drammen kommunes eierandel: (2,43%)
  • Øvrige eiere: Større antall kommuner, fylkeskommuner og selskapet på østlandet og vestlandet.
  • Aksjekapital: 460 000 kr

Ledelse og styre

Daglig leder: Pål Kårbø

Styre: Roald Aga Haug (leder), Edvard Mæland (nestleder), Bengt Halvard Odden, Jon Rikard Kleven, Arne Bergsvåg, Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim,  Arve Helle, Ruth Grethe Østenbøvik Eriksen, Lene Conradi, Benedicte Storstein Sebjørnsen.