Økonomiske nøkkeltall for E 134 Haukelivegen AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  1 213 500 1 499 269 1 242 540
Årsresultat -194 976 66 310 -1 229 611
Sum eiendeler 3 790 855 3 781 012 2 588 783
Gjeld 285 502 209 349 246 732
Egenkapital 3 505 352 3 571 663 2 342 052
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 62 625 15 000 6 250 - 13 140 0
2019 90 600 18 000 7 500 - 16 100 0
2020 98  150 18 000 7 750 978 229 13 800 1

Selskapet har 1 ansatt pr 31/12-20, oppgitt sum er lønn inkl pensjon og annen godtgjørelse.

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0 0 0

Aksjekapital: Pr. juni 2020 er aksjekapitalen på 460 000 kr. (44 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1 000 kr og 1 aksjonær eier 20 aksjer à kr 1 000,-).