Økonomiske nøkkeltall for E 134 Haukelivegen AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  1 499 269 1 242 540 1 335 754
Årsresultat 66 310 -1 229 611 -437 715
Sum eiendeler 3 781 012 2 588 783 2 177 263
Gjeld 209 349 246 732 272 926
Egenkapital 3 571 663 2 342 052 1 904 337
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 90 600 18 000 7 500 - 16 100 0
2020 98  150 18 000 7 750 978 229 13 800 1
2021 79 000 20 000 8 000 1 004 305 22 800 1

Selskapet har 1 ansatt pr 31/12-21, oppgitt sum er lønn og annen godtgjørelse.

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0 0 0

Aksjekapital: Pr. juni 2022 er aksjekapitalen på 460.000 kr. (44 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1.000 kr og 1 aksjonær eier 20 aksjer à kr 1.000,-).