Økonomiske nøkkeltall for E 134 Haukelivegen AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  1 242 540 1 335 754 1 777 852
Årsresultat -1 229 611 -437 715 -162 671
Sum eiendeler 2 588 783 2 177 263 2 031 741
Gjeld 246 732 272 926 290 075 
Egenkapital 2 342 052 1 904 337 1 741 666
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 98  150 18 000 7 750 978 229 13 800 1
2021 79 000 20 000 8 000 1 004 305 22 800 1
2022 118 000 22 000 10 000 1 076 964 14 375 1

Selskapet har 1 ansatt pr 31/12-21, oppgitt sum er lønn og annen godtgjørelse.

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0 0 0

Pr. juni 2023 er aksjekapitalen på 460.000 kr. (46 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1.000 kr).