Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  2 337 818 2 603 377 1 213 500
Årsresultat 3 446 1 129 346 -194 976
Sum eiendeler 4 380 576 3 990 067 3 790 855
Gjeld 1 809 594 289 739 285 502
Egenkapital 2 570 982 3 700 328 3 505 352
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 79 000 15 000 6 250 - 11 494 0
2017 65 625 15 000 6 250 - 13 140 0
2018 62 625 15 000 6 250 - 13 140 0

Selskapet har ikke ansatte. Selskapet kjøper sekretærtjenester og administrasjonstjenester eksternt fra selskapet Kons AS som er eid av daglig leder Børge Skårdal. Kostnader til dette har vært avtalt til kr 750 000 årlig t.o.m. april 2016. Etter offentlig anbud er det f.o.m. mai 2016 gjort ny avtale. Avtalt årlig godtgjørelse inkl. kontorhold er nå kr 864 000. For 2016 utgjør dette kr 826 000. 

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0 0 0

Aksjekapital: Pr. juni 2017 er aksjekapital på 460 000 kr ( 46 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1 000 kr).