Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  2 603 377 1 213 500 1 499 269
Årsresultat 1 129 346 -194 976 66 310
Sum eiendeler 3 990 067 3 790 855 3 781 012
Gjeld 289 739 285 502 209 349
Egenkapital 3 700 328 3 505 352 3 571 663
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 65 625 15 000 6 250 - 13 140 0
2018 62 625 15 000 6 250 - 13 140 0
2019 90 600 18 000 7 500 - 16 100 0

Selskapet har ikke ansatte. Selskapet kjøper sekretærtjenester og administrasjonstjenester eksternt fra selskapet Kons AS som er eid av daglig leder Børge Skårdal. Kostnader til dette har vært avtalt til kr 750 000 årlig t.o.m. april 2016. Etter offentlig anbud er det f.o.m. mai 2016 gjort ny avtale. Avtalt årlig godtgjørelse inkl. kontorhold er nå kr 864 000. For 2019 utgjør dette kr 826 000. 

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0 0 0

Aksjekapital: Pr. juni 2020 er aksjekapitalen på 460 000 kr. (44 aksjonærer eier hver 10 aksjer á 1 000 kr og 1 aksjonær eier 20 aksjer à kr 1 000,-).