Eiker Vekst AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Eiker Vekst er en sosial entreprenør som driver opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud. Bedriften har i tillegg til arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) lærekandidater som får fagopplæring og kompetansebevis innen flere yrker.

Eiker Vekst AS leverer vaskeritjenester, kantine- og cateringtjenester, bilpleie, montasje, kurvvask og produksjon av søtsaker.

Selskapets formål

Selskapets formål er å drive opplæring, kvalifisering og arbeidstrening gjennom produksjon, salg og tjenesteyting. Videre er selskapets formål å bistå arbeidssøkere i å få seg jobb i det ordinære arbeidsmarkedet.

Mennesker som ikke er i stand til å utføre arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet skal spesielt ivaretas gjennom et varig tilrettelagt tilbud.

Mål med eierskapet

Øke sysselsetningen av mennesker med redusert arbeidsevne, samt å få mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 963 771 932
  • Stiftelsesår: 1991
  • Drammen kommunes eierandel: 50 %
  • Øvrige eiere: Øvre Eiker kommune, 50 %
  • Antall ansatte: 40
  • Aksjekapital: 100 000 kr
  • www.eikervekst.no

Ledelse og styre

Daglig leder: David Correia Hemmingsen

Styre: Per Kristian Eide (leder), Lisbeth Bakken (nestleder), Torill Sakshaug, Morten Sandvold, Tor Kristensen (ansatte representant)