Økonomiske nøkkeltall Eiker Vekst AS

 

Regnskapsår 2020 2021 2022
Omsetning varer/ tjenester 13 936 357 14 625 091 16 624 249
Tilskudd/ annen inntekt 22 831 323 23 782 226 26 800 542
Vareforbruk - 4 251 831 - 3 616 424  - 4 380 734
Personalkostnader - 24 609 794 - 27 074 811 - 31 396 145
Driftskostnader ink. avskriving - 6 363 553 - 6 787 507 - 7 825 724
Driftsresultater 1 542 502 928 756 - 177 812
Netto finanskostnader - 194 421 - 239 206 - 155 778
Skatter 0 0 0
Årsresultat  1 348 081 659 550 - 333 590
Bokført egenkapital 20 468 369 21 157 919 19 803 002
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 140 345 53 500 21 711 897 000 110 910 40/32
2021 131 250 43 400 22 850 905 000 89 600 40/32
2022 138 169 44 485 23 421 1 010 660  126 560 40/32

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
11,8% 8,9% 5,3%