Regnskapsår 2016 2017 2018
Omsetning varer/ tjenester 16 667 395 16 494 148 17 340 960
Tilskudd/ annen inntekt 24 534 586 17 544 919 22 008 785
Vareforbruk -6 513 824 -5 652 827 -6 816 770
Personalkostnader -26 200 089 -20 979 923 -24 821 817
Driftskostnader ink. avskriving -7 052 768 -6 807 513 -6 797 476
Driftsresultater 1 435 300 598 802 913 682
Netto finanskostnader -250 119 -231 472 -261 279
Skatter 0 0 0
Årsresultat  1 185 181 367 330 652 403
Bokført egenkapital 17 517 981 17 885 312 18 931 562
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 122 200 49 500 72 700 736 773 63 090 52/42
2017 129 075 49 500 79 575 742 324 116 025 38/26
2018 127 625 49 500 78 125 763 092 72 676 40/29

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
4,4% 10% 4,6%