Økonomiske nøkkeltall Eiker Vekst AS

 

Regnskapsår 2019 2020 2021
Omsetning varer/ tjenester 16 610 934 13 936 357 14 625 091
Tilskudd/ annen inntekt 21 545 334 22 831 323 23 782 226
Vareforbruk - 5 429 368 - 4 251 831 - 3 616 424
Personalkostnader - 25 430 785 - 24 609 794 - 27 074 811
Driftskostnader ink. avskriving - 6 850 142 - 6 363 553 - 6 787 507
Driftsresultater 445 973 1 542 502 928 756
Netto finanskostnader - 257 247 - 194 421 - 239 206
Skatter 0 0 0
Årsresultat  188 726 1 348 081 659 550
Bokført egenkapital 19 120 288 20 468 369 21 157 919
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 141 400 53 125 20 800 870 000 89 900 38/28
2020 140 345 53 500 21 711 897 000 110 910 40/32
2021 131 250 43 400 22 850 905 000 89 600 40/32

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
8,3% 11,8% 8,9%