Regnskapsår 2017 2018 2019
Omsetning varer/ tjenester 16 494 148 17 340 960 16 610 934
Tilskudd/ annen inntekt 17 544 919 22 008 785 21 545 334
Vareforbruk -5 652 827 -6 816 770 - 5 429 368
Personalkostnader -20 979 923 -24 821 817 - 25 430 785
Driftskostnader ink. avskriving -6 807 513 -6 797 476 - 6 850 142
Driftsresultater 598 802 913 682 445 973
Netto finanskostnader -231 472 -261 279 - 257 247
Skatter 0 0 0
Årsresultat  367 330 652 403 188 726
Bokført egenkapital 17 885 312 18 931 562 19 120 288
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 129 075 49 500 79 575 742 324 116 025 38/26
2018 127 625 49 500 78 125 763 092 72 676 40/29
2019 141 400 53 125 20 800 870 000 89 900 38/28

Sykefravær totalt

2017 2017 2018
10% 4,6% 8,3%