Økonomiske nøkkeltall Eiker Vekst AS

 

Regnskapsår 2018 2019 2020
Omsetning varer/ tjenester 17 340 960 16 610 934 13 936 357
Tilskudd/ annen inntekt 22 008 785 21 545 334 22 831 323
Vareforbruk -6 816 770 - 5 429 368 - 4 251 831
Personalkostnader -24 821 817 - 25 430 785 - 24 609 794
Driftskostnader ink. avskriving -6 797 476 - 6 850 142 - 35 225 178
Driftsresultater 913 682 445 973 1 542 502
Netto finanskostnader -261 279 - 257 247 - 194 421
Skatter 0 0 0
Årsresultat  652 403 188 726 1 348 081
Bokført egenkapital 18 931 562 19 120 288 20 468 369
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 127 625 49 500 78 125 763 092 72 676 40/29
2019 141 400 53 125 20 800 870 000 89 900 38/28
2020 140 345 53 500 21 711 897 000 110 910 40/32

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,6% 8,3% 11,8%