Enter Kompetanse AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Enter Kompetanse AS bistår mennesker med arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked. Dette gjøres gjennom kartlegging, veiledning, kursing og arbeidstrening. Enter Kompetanse AS har gjennom samarbeid med bedrifter opprettet ulike praksisplasser. I tillegg leverer bedriften produkter av jern og stål, bilinnredning, foliering, catering og kantinedrift. All innsøking til Enter Kompetanses tilbud foregår via NAV.

Selskapets formål

Enter Kompetanse AS har som formål å drive attføring, dvs. å hjelpe mennesker tilbake til arbeidsmarkedet, via opplæring og læring av yrkesvalghemmede ved fabrikasjon, omsetning og annen forretningsvirksomhet.

Mål med eierskapet

Sikre arbeidstrening for personer med redusert arbeidsevne med mål om tilbakeføring til arbeidslivet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 912 939 626
  • Stiftelsesår: 1975
  • Drammen kommunes eierandel: 84,44%
  • Øvrige Eiere: Holmestrand kommune, aksjer i privat eie, Bedriftsklubben Dias AS, Enter Kompetanse AS, Drammen Jern og Metallarbeiderforening.
  • Antall ansatte: 56
  • Aksjekapital: 785 000 kr.
  • www.enterkompetanse.no  

Ledelse og styre

Daglig leder: Sebastian Geverk 

Styre: Ingar Pettersen (leder), Erlend Eggen (nestleder), Kathrine Kreutzer, Inger-Lise Gjesdal, Wenche Hansen (ansattes representant), Martin Fagelund (ansattes representant).