Nøkkeltall for Enter Kompetanse AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  70 226 789 63 815 870 76 363 863
Årsresultat 2 189 019 3 435 236 3 246 322
Sum eiendeler 72 439 483 81 993 484 82 029 281
Gjeld 38 918 597 45 037 362 41 826 837
Egenkapital 33 520 886 36 956 122 40 204 444
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 244 900 81 900 32 600 968 978 115 100 57
2020 251 600 84 100 33 500 1 009 220 167 030 47
2021 257 790 86 100 34 338 1 115 313 166 118 52

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4,4% 3,84% 5,51%