Nøkkeltall for Enter Kompetanse AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  72 122 944 70 226 789 63 815 870
Årsresultat - 1 046 497 2 189 019 3 435 236
Sum eiendeler 73 448 270 72 439 483 81 993 484
Gjeld 42 116 403 38 918 597 45 037 362
Egenkapital 31 331 867 33 520 886 36 956 122
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 238 800 81 900 32 600 959 695 136 000 52
2019 244 900 81 900 32 600 968 978 115 100 57
2020 251 600 84 100 33 500 1 009 220 167 030 47

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,2% 4,4% 3,84%