Nøkkeltall for Enter Kompetanse AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  63 815 870 76 363 863 100 077 262
Årsresultat 3 435 236 3 246 322 3 306 341
Sum eiendeler 81 993 484 82 029 281 91 417 198
Gjeld 45 037 362 41 826 837 47 909 412
Egenkapital 36 956 122 40 204 444 43 507 786
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 251 600 84 100 33 500 1 009 220 167 030 47
2021 257 790 86 100 34 338 1 115 313 166 118 52
2022 257 790 86 100 34 338 1 163 200 330 000 63

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
3,84% 5,51% 6,98%