Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  72 993 000 70 606 113 72 122 944
Årsresultat -895 000 -6 180 203 2 154 988
Sum eiendeler 76 366 000 73 432 588 76 649 755
Gjeld 37 807 000 41 054 223 42 116 403
Egenkapital 38 558 000 32 378 364 34 533 352
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 219 000 77 250 30 900/ 27 800 1 104 000 128 000 67
2017 219 000 79 800 31 800 1 206 497 132 000 57
2018 238 800 81 900 32 600 959 695 136 000 52

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
5,8% 4,3% 4,2%