Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  70 606 113 72 122 944 70 226 789
Årsresultat -6 180 203 - 1 046 497 2 189 019
Sum eiendeler 73 432 588 73 448 270 72 439 483
Gjeld 41 054 223 42 116 403 38 918 597
Egenkapital 32 378 364 31 331 867 33 520 886
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 219 000 79 800 31 800 1 206 497 132 000 57
2018 238 800 81 900 32 600 959 695 136 000 52
2019 244 900 81 900 32 600 968 978 115 100 57

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
4,3% 4,2% 4,4%