Filmparken AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Filmparken AS er en videreføring av selskapet Norsk Film AS som ble etablert i 1932 for å legge til rette for produksjon av norske filmer i Norge. Filmparken AS eier studioanlegget Filmparken på Jar i Bærum. Her finner man alle fasiliteter for produksjon av spillefilmer og TV-serier, herunder 3 store filmstudioer, et kostymelager med ca. 100.000 kostymer for utleie, kontorer, verksteder og alle typer hjelperom for filmproduksjon. Ca. 65 ulike selskaper innen film og kultur har i dag lokaler i Filmparken.

Filmparken AS eier og forvalter den norske filmarven som består av ca. 150 spillefilmer og dokumentarfilmer samt alle årganger av Filmavisen/Ukerevyen. Filmparken AS mottar ingen støtte fra det offentlige.

Selskapets formål

Selskapet har til formål å eie og drive utleie av fast eiendom til filmproduksjon, samt hva herved står i naturlig forbindelse.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 914 772 141
  • Stiftelsesår: 1932
  • Drammen kommunes eierandel: 0,86%
  • Øvrige eiere: Staten og ca. 80 norske kommuner
  •  Antall ansatte: 9
  • Aksjekapital: 16 653 000 kr
  • www.filmparken.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Håkon Haugan

Styre:Tone Bjørnov (styreleder), Tor Olav Mork Mørseth, Nils Arnljot Dugstad, Arild Kalkvik (vara).