Økonomiske nøkkeltall for Filmparken AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 14 962 938 15 852 265 24 365 697
Driftsutgifter 14 900 783 15 941 366 23 834 090
Finansposter -378 742 -181 311 -314 187
Årsresultat etter skatt -246 937 -210 921 169 587
Egenkapital 26 123 061 25 839 226 26 008 813
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte/årsverk
2020 341 400 181 600 77 000 915 577 224 442 9
2021 347 000 187 800 79 600 783 000 195 000 9
2022 389 500 195 900 83 000 935 000 202 079 9

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
<1% <1% 3,3%