Økonomiske nøkkeltall for Filmparken AS

Regnskapsår 2018 2019* 2020
Driftsinntekter 10 699 801 15 276 564 14 962 938
Driftsutgifter 9 375 323 14 286 534 14 900 783
Finansposter -427 086 477 381 -378 742
Årsresultat etter skatt 702 761 398 856 -246 937
Egenkapital 26 100 022 26 463 097 26 123 061
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 313 600 162 000 68 600 265 144 63 135 5
2019 341 300 176 100 74 600 728 423 184 675** 8
2020 341 400 181 600 77 000 915 577 224 442** 9

Sykefravær totalt

2018 2019* 2020
<1% 1,9% <1%

*Fra 1.1.19 ble Norsk Filmkostyme fusjonert inn som en del av Filmparken AS. Tall for 2017/2018 mot 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

**Inkluderer også kostnader med fusjonen av Norsk Filmkostyme og Filmparken AS noen av disse havner på 2020 regnskapet.

***Selskapet har hatt to daglig ledere i gjennom året. Lønnen består av lønn til daglig leder frem til september 2020. Honorar for daglig ledelse vedrører innleid daglig leder i perioden etter september 2020. Innleid daglig leder er også styremedlem.