Økonomiske nøkkeltall for Filmparken AS

Regnskapsår 2019* 2020 2021
Driftsinntekter 15 276 564 14 962 938 15 852 265
Driftsutgifter 14 286 534 14 900 783 15 941 366
Finansposter 477 381 -378 742 -181 311
Årsresultat etter skatt 398 856 -246 937 -210 921
Egenkapital 26 463 097 26 123 061 25 839 226
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2019 341 300 176 100 74 600 728 423 184 675** 8
2020 341 400 181 600 77 000 915 577 224 442** 9
2021 347 000 187 800 79 600 783 000(***) 195 000 9

Sykefravær totalt

2019* 2020* 2021
1,9% <1% <1%

* Fra 1.1.19 ble Norsk Filmkostyme fusjonert inn som en del av Filmparken AS. Tall for 2017/2018 mot 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

** Inkluderer også kostnader med fusjonen av Norsk Filmkostyme og Filmparken AS noen av disse havner på 2020 regnskapet.

*** Selskapet har hatt innleid daglig ledere i 2021. Innleid daglig leder er også styremedlem. Beløpet (konsulenthonorar) er inkl. mva.