Regnskapsår 2017 2018 2019*
Driftsinntekter 9 755 485 10 699 801 15 276 564
Driftsutgifter 9 234 077 9 375 323 14 286 534
Finansposter -436 178 -427 086 477 381
Årsresultat etter skatt 69 716 702 761 398 856
Egenkapital 25 397 261 26 100 022 26 463 097
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 304 500 157 300 66 600 250 742 62 475 5
2018 313 600 162 000 68 600 265 144 63 135 5
2019 341 300 176 100 74 600 728 423 184 675** 8

Sykefravær totalt

2017 2018 2019*
2,8% <1% 1,9%

* Fra 1.1.19 ble Norsk Filmkostyme fusjonert inn som en del av Filmparken AS. Tall for 2017/2018 mot 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare.
** Inkluderer også kostnader med fusjonen av Norsk Filmkostyme og Filmparken AS