Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 9 475 105 9 755 485 10 699 801
Driftsutgifter 9 347 408 9 234 077 9 375 323
Finansposter -571 717 -436 178 -427 086
Årsresultat etter skatt -329 135 69 716 702 761
Egenkapital 25 565 646 25 397 261 26 100 022
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016 296 800 153 600 65 000 286 166 59 500 5
2017 304 500 157 300 66 600 250 742 62 475 5
2018 313 600 162 000 68 600 265 144 63 135 5

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
3,1% 2,8% < 1%