Lindum AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Lindum AS satser tungt på en dreining fra tradisjonell avfallsbehandling til energi- og ressursgjenvinning av ulike avfallsfraksjoner og er Norges fremste aktør innen biologisk behandling av avfall. I den forbindelse satses det også mye på FOU. Design av avfallsløsninger for bedriftskunder er et voksende forretningsområde for bedriften.

Selskapets formål

Basert på forretningsmessige prinsipper og miljømessige hensyn skal selskapet:

 • Behandle og disponere avfall
 • Legge til rette for utsortering av avfall
 • Forvalte og foredle de ressurser som avfallet representerer
 • Mellomlagre og selge utsorterte fraksjoner
 • Kjøpe og selge varer og tjenester knyttet til behandling og omsetning av avfallsprodukter

Mål med eierskapet

Eierskapet i Lindum skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen.

Kommunen sikrer gjennom sitt eierskap en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 979 618 840
 • Stiftelsesår: KS 1997-2000, AS 2001
 • Drammen kommunes eierandel: 100 %
 • Antall ansatte: 100 (konsern) (63 i Lindum AS, Brønnøysundinfo.
 • Aksjekapital: 25 mill. kr.
 • www.lindum.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Pål Smits

Styre: Hans Henrik Bruusgaard (leder), Arild Andreas Eek, Hanne Magrete Lenes Solem, Line Diana Blytt, Roger Bergan * og Marit Lund* (* ansattes representant).