Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  511 221 186 567 067 131 618 130 782
Årsresultat etter skal for minoritet 33 316 941 64 168 493 66 945 845
Sum eiendeler 541 187 792 570 138 425 584 912 342
Gjeld 343 443 567 347 321 737 332 104 810
Egenkapital 197 744 225 222 816 687 252 807 532
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016 509 600 155 100 70 900 1 287 076 381 000 173/148
2017 522 500 159 000 72 700 1 297 706 463 000 222/168
2018 536 200 163 200 74 600 1 345 188 444 000 207/175

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
4,6% 6,2% 6,8%