Økonomiske nøkkeltall for Lindum AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  683 338 955 622 158 376 667 886 385
Årsresultat etter skal for minoritet 68 600 810 27 935 017 11 510 199
Sum eiendeler 639 443 586 613 116 144 626 821 418
Gjeld 343 452 348 307 744 288 322 287 365
Egenkapital 295 991 237 307 744 288 304 534 053
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2020 551 300 167 800 76 700 1 431 074 711 552 151/143
2021 566 215 172 330 78 777 1 477 134 624 000 149/144
2022 580 400 176 650 80 750 1 660 623 518 500 151/150

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
6,1% 5,1% 7,0%