Økonomiske nøkkeltall for Lindum AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  641 735 961 683 338 955 622 158 376
Årsresultat etter skal for minoritet 41 554 045 68 600 810 27 935 017
Sum eiendeler 571 924 150 639 443 586 613 116 144
Gjeld 308 117 634 343 452 348 307 744 288
Egenkapital 263 806 516 295 991 237 307 744 288
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2019 551 300 167 800 76 700 1 386 310 426 429 220/182
2020 551 300 167 800 76 700 1 431 074 711 552 151/143
2021 566 215 172 330 78 777 1 477 134 624 000 149/144

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
6,6% 6,1% 5,1%