Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  567 067 131 618 130 782 641 735 961
Årsresultat etter skal for minoritet 64 168 493 66 945 845 41 554 045
Sum eiendeler 570 138 425 584 912 342 571 924 150
Gjeld 347 321 737 332 104 810 308 117 634
Egenkapital 222 816 687 252 807 532 263 806 516
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 522 500 159 000 72 700 1 297 706 463 000 222/168
2018 536 200 163 200 74 600 1 345 188 444 000 207/175
2019 551 300 167 800 76 700 1 386 310 426 429 220/182

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
6,2% 6,8% 6,6%