Økonomiske nøkkeltall for Lindum AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  618 130 782 641 735 961 683 338 955
Årsresultat etter skal for minoritet 66 945 845 41 554 045 68 600 810
Sum eiendeler 584 912 342 571 924 150 639 443 586
Gjeld 332 104 810 308 117 634 343 452 348
Egenkapital 252 807 532 263 806 516 295 991 237
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 536 200 163 200 74 600 1 345 188 444 000 207/175
2019 551 300 167 800 76 700 1 386 310 426 429 220/182
2020 551 300 167 800 76 700 1 431 074 711 552 151/143

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
6,8% 6,6% 6,1%