Solberg Sport - og kultursenter AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Solberghallen (Solberg Sport- og Kultursenter AS) er en idrettshall for inneidretter, foreninger, skoler, SFO, og private videregående skoler i Drammen kommune. Solberghallen benyttes også til arrangementer og deler av lokalene leies av privat næringsliv.

Selskapets formål

Selskapets virksomhet og formål er å drifte, vedlikeholde og utvikle Solberg Sport -og Kultursenter AS og alt som står i forbindelse med dette, til ideelle aktiviteter for idrett, kultur og beslektede former for virksomheter. Selskapet kan også leie ut lokaler til næringsvirksomhet, skolefritidsordning og lignende. Selskapet skal ikke drive kommersiell virksomhet utover utleie av lokaler i henhold til formålet og andre aktiviteter som støtter opp under formålet.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 963 211 562
  • Stiftelsesår: 1991
  • Drammen kommunes eierandel: 54%
  • Øvrige eiere: Solberg Sportsklubb, Solbergelva Sanitetsforening, Nor 92, Solbergelva Hytteeierforening, Solberg Musikkorps, Krogstad & Solberg Skolekorps, Solbergelva Arbeidersamfunn, Losje Steinberg Bikuben.
  • Aksjekapital: 100 000 kroner
  • Antall ansatte: En 80 % stilling (daglig leder), og en 50 % stilling (regnskap m.m.).
  • www.solberghallen.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Roger Jarnæs

Styre: Svein Ove Pettersen (styreleder), Magne Grønvold,Tore Justad, Trine Finøen, Berit Kristin Haugen Bakkane, Tone Døhlen Holm ,Tove Merete Bakke Hære (vara), Finn Harald Fischer Bakken (vara).