Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 1 810 106 2 024 343 2 040 683
Årsresultat før skatt 75 625 (68 834) (51 002)
Sum eiendeler 2 234 644 2 167 943 2 132 818
Gjeld 275 106 277 239 293 115
Egenkapital 1 959 538 1 890 704 1 839 702
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 58 222 31 142 6 770 302 567 10 950 1,3
2017 38 920 16 680 5 560 540 806 8 815 1,3
2018 29 946 12 834 4 278 561 895 7 612 1,3

* Selskapet har ikke ordinær revisjon siden selskapet omsetter for < enn 5 millioner kroner. Tidligere Nedre Eiker kommune ønsket allikevel på generalforsamling at regnskapet gjennomgås av ekstern kvalifisert person som går god for at regnskapet er riktig og kan godkjennes.

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0,1% 0,% 0%