Økonomiske nøkkeltall Solberg Sport - og kultursenter AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 2 111 581 2 195 087 2 289 241
Årsresultat før skatt (465 552) 171 905 48 789
Sum eiendeler 1 664 300 1 808 414 1 905 011
Gjeld 290 151 262 359 310 167
Egenkapital 1 664 301 1 808 414 1 594 845

Årsaken til underskudd i 2019, vesentlig vedlikehold måtte gjøres. det ble varslet skriftlig til generalforsamlingen i mai 2019, bl.a. innebar dette å bytte taklys i hallen.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 24 942 10 262 4 398 590 892 8 954* 1,3
2020 29 320 14 660 3 665 631 123 10 014 1,3
2021 29 338 15 050 3 760 652 250 21 642 1,3

Honorar styremedlem, 2 styremedlemmer har fått mindre utbetalt enn oppsatt, årsak forfall, og 2 styremedlemmer har fått oppsatt beløp.

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 0% 0%