Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 2 024 343 2 040 683 2 111 581
Årsresultat før skatt (68 834) (51 002) (465 552)
Sum eiendeler 2 167 943 2 132 818 1 664 300
Gjeld 277 239 293 115 290 151
Egenkapital 1 890 704 1 839 702 1 664 301

Årsaken til underskudd i 2019, vesentlig vedlikehold måtte gjøres. det ble varslet skriftlig til generalforsamlingen i mai 2019, bl.a. innebar dette å bytte taklys i hallen.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 38 920 16 680 5 560 540 806 8 815 1,3
2018 29 946 12 834 4 278 561 895 7 612 1,3
2019 24 942 10 262 4 398 590 892 8 954* 1,3

* Selskapet har ikke ordinær revisjon siden selskapet omsetter for < enn 5 millioner kroner. Tidligere Nedre Eiker kommune ønsket allikevel på generalforsamling at regnskapet gjennomgås av ekstern kvalifisert person som går god for at regnskapet er riktig og kan godkjennes.

Honorar styremedlem, 2 styremedlemmer har fått mindre utbetalt enn oppsatt, årsak forfall, og 2 styremedlemmer har fått oppsatt beløp.

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0,1% 0,% 0%