Økonomiske nøkkeltall Solberg Sport - og kultursenter AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 2 195 087 2 289 241 2 648 645
Årsresultat før skatt 171 905 48 789 -165 656
Sum eiendeler 1 808 414 1 905 011 1 799 090
Gjeld 262 359 310 167 369 902
Egenkapital 1 808 414 1 594 845 1 429 188
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 29 320 14 660 3 665 631 123 10 014 1,3
2021 29 338 15 050 3 760 652 250 21 642 1,3
2022 52 600  25 000 7 200 677 250 32 160 1,3 frem til 1.7. fra 1.8. 1.0 

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0% 0% 0%