Økonomiske nøkkeltall Solberg Sport - og kultursenter AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 2 040 683 2 111 581 2 195 087
Årsresultat før skatt (51 002) (465 552) 171 905
Sum eiendeler 2 132 818 1 664 300 1 808 414
Gjeld 293 115 290 151 262 359
Egenkapital 1 839 702 1 664 301 1 808 414

Årsaken til underskudd i 2019, vesentlig vedlikehold måtte gjøres. det ble varslet skriftlig til generalforsamlingen i mai 2019, bl.a. innebar dette å bytte taklys i hallen.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 29 946 12 834 4 278 561 895 7 612 1,3
2019 24 942 10 262 4 398 590 892 8 954* 1,3
2020 29 320 14 660 3 665 631 123 10 014 1,3

* Selskapet har ikke ordinær revisjon siden selskapet omsetter for < enn 5 millioner kroner. Tidligere Nedre Eiker kommune ønsket allikevel på generalforsamling at regnskapet gjennomgås av ekstern kvalifisert person som går god for at regnskapet er riktig og kan godkjennes.

Honorar styremedlem, 2 styremedlemmer har fått mindre utbetalt enn oppsatt, årsak forfall, og 2 styremedlemmer har fått oppsatt beløp.

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0% 0% 0%