Nøkkeltall

Virksomheten

Svelvik Produkter AS er en vekstbedrift. Bedriften produserer både egne varer og tjenester som ved, bilvask og anleggsgartneroppgaver i tillegg til å tilby jobbfrukt via Bama og utføre leieproduksjon for OSO Hotwater (deleproduksjon til varmtvannstanker).

Svelvik Produkter AS samarbeider med NAV. Hensikter er å veilede personer som står utenfor ordinært arbeidsliv tilbake til inntektsbringende arbeid.

Selskapets formål

Handel, utvikling, produksjon, kjøp og salg samt annen virksomhet i forbindelse med bedriftens oppgave som tiltaksarrangør for NAV.

Kort om

Ledelse og styre

Daglig leder: Tonje Helene Ragnøy Solstad

Styre: Håvard Selby Ebbestad (styreleder), John Sigvart Endsjø, Bente Naasen Furru, Maria Susanne Hansen, Gunn Beate Reinton Utgård ( ansattes representant), Tor Harald Skjærsvold (vara ansattes representant)