Økonomiske nøkkeltall for Svelvik Produkter AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 12 055 408 13 352257 12 750 190
Årsresultat 974 670 1 064521 -1 531 638
Sum eiendeler 15 484 449 16 967 786 15 732 013
Gjeld 0 0 0
Egenkapital 13 914 270 14 978 790 13 570 627
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 154 420 65 920 22 145 87 000 30 400 11/8,7
2021 162 333 69 085 23 312 89 0413 33 600 12/10,7
2022 168 824  71 848 24 244 91 7892 50 476  12/10,7

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
10,8% 14,67% 9%