Økonomiske nøkkeltall for Svelvik Produkter AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 12 816 170 12 055 408 13 352257
Årsresultat -47 223 974 670 1 064521
Sum eiendeler 14 547 254 15 484 449 16 967 786
Gjeld 0 0 0
Egenkapital 12 939 600 13 914 270 14 978 790
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 154 420 65 920 22 145 870 000 30 400 11/8,7
2020 154 420 65 920 22 145 87 000 30 400 11/8,7
2021 162 333 69 085 23 312 89 0413 33 600 12/10,7

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4,6% 10,8% 14,67%