Økonomiske nøkkeltall for Svelvik Produkter AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 13 035 043 12 816 170 12055408
Årsresultat 793 314 -47 223 974670
Sum eiendeler 14 508 885 14 547 254 15484449
Gjeld 0 0 0
Egenkapital 12 986 824 12 939 600 13914270
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 148 000 64 000 21 000 870 000 30 000 11/9,2
2019 154 420 65 920 22 145 870 000 30 400 11/8,7
2020 154 420 65 920 22 145 87 000 30 400 11/8,7

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,06% 4,6% 10,8%