Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 11 203 926 11 953 549 13 035 043
Årsresultat 176 279 317 288 793 314
Sum eiendeler 13 282 255 1 303695 14 508 885
Gjeld 0 0 0
Egenkapital 11 876 222 12 193 510 12 986 824
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 140 000 60 000 20 000 820 000 30 000 13/11,5
2017 144 200 61 800 20 600 844 600 30 000 11/9,5
2018 148 000 64 000 21 000 870 000 30 000 11/9,2
2019 154 420 65 920 22 145 845 000 35 000 12/10,2

Sykefravær totalt

2016 2017 2018 2019
2,5% 3,6% 4,06% 2,2%