Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 11 953 549 13 035 043 12 816 170
Årsresultat 317 288 793 314 -47 223
Sum eiendeler 1 303 695 14 508 885 14 547 254
Gjeld 0 0 0
Egenkapital 12 193 510 12 986 824 12 939 600
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 144 200 61 800 20 600 844 600 30 000 11/9,5
2018 148 000 64 000 21 000 870 000 30 000 11/9,2
2019 154 420 65 920 22 145 870 000 30 400 11/8,7

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
3,6% 4,06% 4,6%