Vardar AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Vardar AS er et investeringsselskap innen kraftvirksomhet med utgangspunkt i tidligere Buskerud Fylkeskommunes investeringer i vannkraft og kraftoverføring som startet i 1919. Selskapet eier 50 % av Glitre Energi AS og eier og driver i tillegg blant annet vannkraftproduksjon i Usta og Nes kraftverk, vindkraftproduksjon i Norge og Sverige og fjernvarmevirksomhet på Vestfossen og i Hønefoss.

Selskapets formål

Selskapets formål er å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter, invester i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi og produksjon av elektrisk energi.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 977 028 442
  • Stiftelsesår: 1996
  • Drammen kommunes eierandel: 12.793 aksjer (25,82 %)
  • Øvrige eiere: 18 kommuner i tidligere Buskerud fylke
  • Antall ansatte: 16
  • Aksjekapital: NOK 268.561.000, fordelt på 49.550 aksjer
  • www.vardar.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Robert Olsen

Styre: Roar Flaathen (styreleder), Ingvild Ragna Myhre (nestleder), Kristin Ourom, Knut Oscar Fleten, Johnny Skoglund