Vardar AS

Nøkkeltall

Virksomheten

Vardar AS er et energikonsern som er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper. Selskapet eier både vannkraftverk, vindkraftverk og fjernvarmeanlegg direkte, eier 12,92% i Å Energi AS, og har eierskap i ulike selskaper knyttet til fornybar energi og det grønne skiftet. Hovedkontoret ligger i Drammen. Vardar AS eies av 19 kommuner med utgangspunkt i kommunestrukturen i tidligere Buskerud fylke.

Selskapets formål

Selskapets formål er:

  • å investere i virksomheter innen kraftbransjen og i beslektede og utfyllende virksomheter.
  • å investere i andre selskaper for å bidra til utvikling og kompetanseoppbygging innen alternativ energi.
  • produksjon av elektrisk energi.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 977 028 442
  • Stiftelsesår: 1996
  • Drammen kommunes eierandel: 12.793 aksjer (26,08%)
  • Øvrige eiere: 17 kommuner i tidligere Buskerud fylke samt Asker kommune
  • Antall ansatte: 16
  • Aksjekapital: NOK 265.872.680, fordelt på 49.054 aksjer
  • www.vardar.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Robert Olsen

Styre: Roar Flaathen (styreleder), Ingvild Ragna Myhre (nestleder), Kristin Ourom, Knut Oscar Fleten, Johnny Skoglund