Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter MNOK 920 1120 473
Driftsresultat MNOK 467 338 279
Resultat etter skatt MNOK 189 74 796
Egenkapital MNOK 1593 1699 2294
Sum eiendeler MNOK 7411 7518 4024
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2016 703 000 205 000 113 000 1 778 000 725 000 60
2017 721 000 210 000 116 000 2 176 000 759 000 88
2018 769 000 250 000 119 000 2 551 000 727 000 12

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0,6% 2,7% 5,2%