Økonomiske nøkkeltall Vardar AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter MNOK 446 273 531
Driftsresultat MNOK 299 110 388
Resultat etter skatt MNOK 173 50 205
Egenkapital MNOK 1846 1843 1788
Sum eiendeler MNOK 3484 3539 3595
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2019 769 000 221 000 122 000 2 182 000 775 000 17
2020 769 000 221 000 122 000 2 141 000 591 000 16
2021 790 000 227 000 125 000 2 279 000 570 000 20

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4,3% 1,5% 1,0%