Økonomiske nøkkeltall Vardar AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter MNOK 473 446 273
Driftsresultat MNOK 279 299 110
Resultat etter skatt MNOK 796 173 50
Egenkapital MNOK 2294 1846 1843
Sum eiendeler MNOK 4024 3484 3539
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2018 769 000 250 000 119 000 2 551 000 727 000 19
2019 769 000 221 000 122 000 2 182 000 775 000 17
2020 769 000 221 000 122 000 2 141 000 591 000 16

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,2% 4,3% 1,5%