Økonomiske nøkkeltall Vardar AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter MNOK 273 531 5090
Driftsresultat MNOK 110 388 4953
Resultat etter skatt MNOK 50 205 4544
Egenkapital MNOK 1843 1788 6547
Sum eiendeler MNOK 3539 3595 8552
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2020 769 000 221 000 122 000 2 141 000 591 000 16
2021 790 000 227 000 125 000 2 279 000 570 000 20
2022 810 000 233 000 128 000 2 362 000 635 000  19

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
1,5% 1,0% 8,0%