Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter MNOK 1120 473 446
Driftsresultat MNOK 338 279 299
Resultat etter skatt MNOK 74 796 173
Egenkapital MNOK 1699 2294 1846
Sum eiendeler MNOK 7518 4024 3484
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar * Antall ansatte/årsverk
2017 721 000 210 000 116 000 2 176 000 759 000 88
2018 769 000 250 000 119 000 2 551 000 727 000 12
2019 769 000 221 000 122 000 2 182 000 775 000 12

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
2,7% 5,2% 4,3%