Nøkkeltall

Virksomheten

Vinn Industri Drammen AS tilrettelegger arbeid for yrkeshemmede innen grafisk produksjon og ferdiggjøring, emballering, ompakking, konvoluttering/adressering, plastpakking og utkjøring til Posten.

Selskapets formål

Sikre og utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede, gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.

Mål med kommunens eierskap

Målet med kommunens eierskap er å sikre et tilbud til personer med behov for varig tilrettelagt arbeid.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 959 684 251
  • Stiftelsesår: 1985
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Kapital: Aksjekapitalen skal være 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 13 aksjer.
  • www.vinn-drammen.no/

Ledelse og styre

Daglig leder: Vegard Kildebo 

Styre: Morten Sandvold (leder), John H. Jacobsen (nestleder), Ruth Iren Olsen, Kathrine Kreutzer, Gunder Jansson* (*ansattes representant).