Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  10 093 887 10 734 936 10 405 111
Årsresultat 196 422 382 861 302 526
Sum eiendeler 5 232 886 5 704 689 6 012 159
Gjeld 1 088 014 1 176 956 1 181 900
Egenkapital 4 144 873 4 527 734 4 830 259
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 111 200 30 000 15 000 728 036 57 000 8
2017 102 600 30 000 15 000 746 866 57 000 8
2018 113 000 36 000 18 000 746 866 58 000 8

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
9,3% 5,5% 4,9%

Kapital: Aksjekapitalen er 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 17 aksjer.