Økonomiske nøkkeltall for Vinn Industri Drammen AS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  10 720 578 11 672 102 12 544 290 
Årsresultat 514 892 277 222 686 994
Sum eiendeler 6 892 281 7 152 036 8 059 428 
Gjeld 1 318 266 1 300 799 1 521 196
Egenkapital 5 574 015 5 851 237 6 538 232 
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 114 000 36 000 18 000 794 372 65 004 8
2021 111 000 37 000 18 500 811 754 68 000 8
2022 112 586  37 925 18 963 837 760 68 500  8

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
3,4% 3,6% 2,1%

Kapital: Aksjekapitalen er 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 20 aksjer.