Økonomiske nøkkeltall for Vinn Industri Drammen AS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  10 405 111 10 689 635 10 720 578
Årsresultat 302 526 228 864 514 892
Sum eiendeler 6 012 159 6 271 177 6 892 281
Gjeld 1 181 900 1 212 054 1 318 266
Egenkapital 4 830 259 5 059 124 5 574 015
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 113 000 36 000 18 000 746 866 58 000 8
2019 108 000 36 000 18 000 777 940 58 980 8
2020 114 000 36 000 18 000 794 372 65 004 8

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,9% 5% 3,4%

Kapital: Aksjekapitalen er 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 20 aksjer.