Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  10 734 936 10 405 111 10 689 635
Årsresultat 382 861 302 526 228 864
Sum eiendeler 5 704 689 6 012 159 6 271 177
Gjeld 1 176 956 1 181 900 1 212 054
Egenkapital 4 527 734 4 830 259 5 059 124
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 102 600 30 000 15 000 746 866 57 000 8
2018 113 000 36 000 18 000 746 866 58 000 8
2019 108 000 36 000 18 000 777 940 58 980 8

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
5,5% 4,9% 5,0%

Kapital: Aksjekapitalen er 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 20 aksjer.