Økonomiske nøkkeltall for Vinn Industri Drammen AS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  10 689 635 10 720 578 11 672 102
Årsresultat 228 864 514 892 277 222
Sum eiendeler 6 271 177 6 892 281 7 152 036
Gjeld 1 212 054 1 318 266 1 300 799
Egenkapital 5 059 124 5 574 015 5 851 237
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 108 000 36 000 18 000 777 940 58 980 8
2020 114 000 36 000 18 000 794 372 65 004 8
2021 111 000 37 000 18 500 811 754 68 000 8

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
5% 3,4% 3,6%

Kapital: Aksjekapitalen er 100 000,- fordelt på 20 aksjer á 5000,- Drammen kommune eier 20 aksjer.