Drammen kommunale pensjonskasse

Nøkkeltall

Selskapets formål

Pensjonskassens formål er å yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens
medlemmer, fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle,
registrert partner og barn i henhold til den til enhver tid gjeldende KS hovedtariffavtale.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 980650383
  • Stiftelsesår: 1911
  • Eierandel: 
  • Øvrige eiere: 
  • https://www.dkp.no/

Ledelse og styre

Direktør: Eiler Helén

Styre: Trond Julin (styreleder), Margrethe Smith, Roar Paulsen, Meryem Salih (vara), Målfrid Langlie (vara), Stig Neteland (ansattes representant), Laila Evensen (ansattes representant).