Nøkkeltall

Virksomheten

 

Selskapets formål

Pensjonskassens formål er å yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens
medlemmer, fortsettelsesforsikring til fratrådte medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle,
registrert partner og barn i henhold til den til enhver tid gjeldende KS hovedtariffavtale.

Mål med eierskapet

 

KORT OM

  • Organisasjonsnummer: 980650383
  • Stiftelsesår: 1911
  • Eierandel: 
  • Øvrige eiere: 
  • https://www.dkp.no/

Ledelse og styre

Direktør: Eiler Helén

Styre: Knut Magne Ore (styreleder), Margrethe Smith, Trond Julin, Arne Harry Christoffersen (ansattes representant), Elisabeth Irene Schjenken Arntsen (ansattes representant), Roar Paulsen (vara), Målfrid Langlie (vara)