Økonomiske nøkkeltall for Drammen kommunale pensjonskasse

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  2 713 894 978 1 101 883 990 -83315274
Årsresultat 49 108 114 39 103 890 -41965164
Sum eiendeler 8 507 015 636 9 253 962 237 8759807777 
Gjeld 7 845 126 299 8 532 969 011 8060779714
Egenkapital 661 889 337 720 993 226 699 028 062
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 453 847 134 000 75 000 1 346 667 264 958 7
2021 466 000 138 000 77 250 1 356 000 302 500 7
2022 477 296 141 450 79 182 1 273 056 385 374 7

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0,51% 1,65% 1,42%