Økonomiske nøkkeltall for Drammen kommunale pensjonskasse

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  853 487 708 2 713 894 978 1 101 883 990
Årsresultat 51 515 944 49 108 114 39 103 890
Sum eiendeler 5 849 913 151 8 507 015 636 9 253 962 237
Gjeld 5 303 351 614 7 845 126 299 8 532 969 011
Egenkapital 546 561 537  661 889 337 720 993 226
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 439 293 130 000 72 500 1 305 361 264 348 5
2020 453 847 134 000 75 000 1 346 667 264 958 7
2021 466 000 138 000 77 250 1 356000 302 500 7

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0,8% 0,51% 1,65%