Økonomiske nøkkeltall for Drammen kommunale pensjonskasse

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  8 175 420 8 493 294 8 973 784
Årsresultat 578 996 (936 765) 957 221
Sum eiendeler 4 387 680 3 195 086 4 460 684
Gjeld 1 066 956 811 127 1 119 504
Egenkapital 3 320 724 2 383 959 3 341 180
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 383 671 119 000 66 168 1 262 000 297 215 5
2019 439 293 130 000 72 500 1 305 361 264 348 5
2020 453 847 134 000 75 000 1 346 667 264 958 7

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
1,13% 0,8% 0,51%