Osloregionens Europakontor

Nøkkeltall

Virksomheten

Osloregionens Europakontor har flere kommuner, fylkeskommuner og Høyskolene i Buskerud og Akershus som medlemmer.

Osloregionens Europakontor ligger sentralt i Brussel. Europakontoret har et hjemmeapparat med sete i Oslo som er til felles bruk for alle foreningens medlemmer, og som er underlagt Europakontorets daglige leder.

Osloregionens Europakontor bistår medlemmene med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontor og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS. Europakontoret innhenter og videreformidler informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner. Brusselmiljøet benyttes til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere. Europakontoret yter bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk.

Selskapets formål

Osloregionens Europakontor skal være et kompetansesenter i Brussel – et offentlig regionalkontor som skal fremme fellesinteressene til Oslo-regionen i Europa. Europakontoret skal være et verktøy for å sikre økt deltagelse i fellesskapet av europeiske regioner, i prosjekter og i EU-programmer som denne regionen har anledning til å delta i.

Mål med eierskapet

Målet med kommunens eierskap er å delta i EU-prosjekter og -programmer som styrker byutviklingen i Drammen og kommunens tjenesteproduksjon. Gjennom deltagelse i Osloregionens Europakontor profileres Drammen i Europa.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 986 515 682
  • Stiftelsesår: 2004
  • Eierandel: 1/18-del
  • Øvrige eiere: Kommuner, fylkeskommuner og kunnskapsinstitusjone
  • www.osloregion.org

Ledelse og styre

Daglig leder: Gunnar Selvik

Styre: Mona Stormoen (styreleder), Tonje Kristensen, Marte Larsen Tønseth, Kåre Pettersen, Julie Ness, Yngve Foss.