Nøkkeltall for Osloregionens Europakontor

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  8 973 784 9 688 050 9 867 188
Årsresultat 957 221 1 137325 1 839 307
Sum eiendeler 4 460 684 5 930 856 7 449 096
Gjeld 1 119 504 1 456 535 1 135 469
Egenkapital 3 341 180 4 474 321 6 313 627
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 0 0 0 1 100 000 39 313 6
2021 0 0 0 1 100 000 86 250 6
2022 0 0 0 1  200 000 75 000 6

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0,98% 0,72% 0,92%