Nøkkeltall for Osloregionens Europakontor

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  8 493 294 8 973 784 9 688 050
Årsresultat (936 765) 957 221 1 137325
Sum eiendeler 3 195 086 4 460 684 5 930 856
Gjeld 811 127 1 119 504 1 456 535
Egenkapital 2 383 959 3 341 180 4 474 321
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 0 0 0 1 100 000 28 750 6
2020 0 0 0 1 100 000 39 313 6
2021 0 0 0 1 100 000 86 250 6

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
1,3% 0,98% 0,72%