Nøkkeltall for Osloregionens Europakontor

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  8 175 420 8 493 294 8 973 784
Årsresultat 578 996 (936 765) 957 221
Sum eiendeler 4 387 680 3 195 086 4 460 684
Gjeld 1 066 956 811 127 1 119 504
Egenkapital 3 320 724 2 383 959 3 341 180
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 0 0 0 1 052 059 26 250 6
2019 0 0 0 1 100 000 28 750 6
2020 0 0 0 1 100 000 39 313 6

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
2% 1,3% 0,98%