Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  7 563 270 8 175 420 8 493 294
Årsresultat 76 169 578 996 (936 765)
Sum eiendeler 4 388 871 4 387 680 3 195 086
Gjeld 1 647 142 1 066 956 811 127
Egenkapital 2 741 728 3 320 724 2 383 959
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 0 0 0 1 051 987 28 750 6
2018 0 0 0 1 052 059 26 250 6
2019 0 0 0 1 100 000 28 750 6

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0,7% 2% 1,3%