Blindevannverket IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Blindevannverket IKS er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper. Drammen kommune har en eierandel på 50%. Holmestrand kommune eier 50%.

Virksomheten består i uttak av vann fra kilde (Blindevann), vannbehandling i Seterdammen vannbehandlingsanlegg og fordeling av behandlet vann til de kommunale vannverkene i Drammen og Holmestrand. Blindevannverket IKS har ingen ansatte, og drives ved en driftsavtale med Holmestrand kommune.

Selskapets formål

Selskapet har som formål å levere vann til den alminnelige forsyning i Holmestrand og Drammen fram til fordelingspunkt, og annen naturlig tilknyttet virksomhet.

  • Virksomheten kan omfatte driftsansvar fram til kundene.
  • Selskapet kan påta seg oppgaver for andre kunder enn kommunenes innbyggere og kjøpe tjenester tilknyttet driften fra andre, dersom dette finnes hensiktsmessig.
  • Selskapet kan sette bort driftsoppgaver til andre.
  • Selskapet kan også påta seg oppgaver innen avløp og renovasjon. Kostnadsfordeling for dette reguleres ved særskilt avtale.

Mål med eierskapet

Målet med eierskapet i Blindevannverket IKS er å sikre kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon av godt vann som dekker behovet i eierkommunene.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 978 609 562
  • Stiftelsesår: 2002
  • Drammen kommunes eierandel: 50 %
  • Øvrige eiere: Holmestrand kommune 50%

Ledelse og styre

Daglig leder: John Galleberg

Styre: Vidar Ullenrød (styreleder), Elise Eek Jensen (styrenestleder), Liv Brekke Eidsmoen, Jan Trygve Jensen