Økonomiske nøkkeltall for Blindevannverket IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Netto driftsresultat -3142 437 718,65 783 008,20
Herav til/fra Svelvik/Drammen 42 442,75 212 966,11 493 102,20
Herav til/ fra Sande/Holmestand -45 584,75 224 752,54 289 906,00
Q m3 til Svelvik/Drammen 743 125 712 961 667 570
Q m3 til Sande/Holmestand 600 542 535 767 589 302
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 52 685 21 074 10 537 97 500 15 000 0 (0,5)
2019 54 357,78 21 743,10 10 871,56 97 500 20 000 0
2020 75 771,06 29 889,00 14 944,51 101 105,38 20 000 0

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0% 0% 0%