Økonomiske nøkkeltall for Blindevannverket IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Netto driftsresultat 783 008,20 17725,89 1018758,58
Herav til/fra Svelvik/Drammen 493 102,20 116080,46 487472,14 
Herav til/ fra Sande/Holmestand 289 906,00 133806,35 513560,55
Q m3 til Svelvik/Drammen 667 570 698377 632176
Q m3 til Sande/Holmestand 589 302 686226 610209
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 75 771,06 29 889,00 14 944,51 101 105,38 20 000 0
2021 102 700 41 080  20 540   21 000 0
2022 105 900 42 300 21 200   28 500 0

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0% 0% 0%