Regnskapsår 2016 2017 2018
Netto driftsresultat 578 266,99 48 861,00 -3142,00
Herav til/fra Svelvik 307 161,39 41 267,83 42 442,75
Herav til/ fra Sande 271 105,60 7593,17 -45 584,75
Q m3 til Svelvik 728 522 618 964 743 125
Q m3 til Sande 494 588 497 516 600 542
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 50 000 20 000 10 000 84 525 15 000 0 (0,5)
2017 51 350 20 540 10 270 96 000 15 000 0 (0,5)
2018 52 685 21 074 10 537 97 500 15 000 0 (0,5)

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0% 0% 0%