Økonomiske nøkkeltall for Blindevannverket IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Netto driftsresultat 437 718,65 783 008,20 17725,89
Herav til/fra Svelvik/Drammen 212 966,11 493 102,20 116080,46
Herav til/ fra Sande/Holmestand 224 752,54 289 906,00 133806,35
Q m3 til Svelvik/Drammen 712 961 667 570 698377
Q m3 til Sande/Holmestand 535 767 589 302 686226
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 54 357,78 21 743,10 10 871,56 97 500 20 000 0
2020 75 771,06 29 889,00 14 944,51 101 105,38 20 000 0
2021 102 700 41 080  20 540   21 000 0

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 0% 0%