Regnskapsår 2017 2018 2019
Netto driftsresultat 48 861,00 -3142 437 718,65
Herav til/fra Svelvik/Drammen 41 267,83 42 442,75 212 966,11
Herav til/ fra Sande/Holmestand 7593,17 -45 584,75 224 752,54
Q m3 til Svelvik/Drammen 618 964 743 125 712 961
Q m3 til Sande/Holmestand 497 516 600 542 535 767
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 51 350 20 540 10 270 96 000 15 000 0 (0,5)
2018 52 685 21 074 10 537 97 500 15 000 0 (0,5)
2019 54 357,78 21 743,10 10 871,56 97 500 20 000 0

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0% 0% 0%