Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  132 770 124 143 421 475 152 362 205
Årsresultat 3 669 943 *7 600 267 8 770 406
**Sum eiendeler 88 084 708 82 719 311 85 822 442
Gjeld 48 268 244 34 368 211 28 700 936
Egenkapital 39 816 464 48 351 100 57 121 506
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 364 585 87 295 46 215 1 279 333 38 437 235
2018 364 585 87 295 46 215 1 307 342 **117 062 225
2019 401 000 95 000 51 000 1 357 645 52 440 233

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
8% 5,2% 3%

Kapital (Drammen kommune): 10 441 000,-

• Årsresultat 2019 er inklusiv endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året som er inntektsført med kr. 9 953 908.
** Inklusiv konsulentbistand