Økonomiske nøkkeltall for Drammensregionens Brannvesen IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  143 421 475 152 362 205 159 955 907
Årsresultat *7 600 267 8 770 406 12 051 182
**Sum eiendeler 82 719 311 85 822 442 97 358 167
Gjeld 34 368 211 28 700 936 29 267 479
Egenkapital 48 351 100 57 121 506 68 090 688
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 364 585 87 295 46 215 1 307 342 **117 062 225
2019 401 000 95 000 51 000 1 357 645 52 440 233
2020 413 500 97 900 52 600 1 159 100 **106 750 214

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,2% 3% 2,99%

Kapital (Drammen kommune): 13 049 000,-

Årsresultat 2020 er inklusiv endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året som er inntektsført med 1 571 613,-

** Inklusiv konsulentbistand / attestasjoner