Økonomiske nøkkeltall for Drammensregionens Brannvesen IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  159 955 907 161 293 514 166 015 166
Årsresultat 12 051 182 6 120 413 4 956 347
**Sum eiendeler 97 358 167 104 993 208 106 629 404
Gjeld 29 267 479 30 782 107 27 461 955
Egenkapital 68 090 688 74 211 101 79 167 449
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 413 500 97 900 52 600 1 159 100 **106 750 214
2021 413 500 97 900 52 600 1 174 566 98 980 206
2022 431 500 100 300 55 200 1 222 332 111 100 205

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
2,99% 3,1% 3,97%

Kapital (Drammen kommune): kr. 13.049.000,-

Årsresultat 2022 er inklusive endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året som er inntektsført med kr. 4 693 190,-.

Årsresultat 2022 er inklusive bruk av premiefond DKP med kr. 6 967 268,-.

Årsresultat 2021 er inklusive endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året som er inntektsført med kr. 4 907 807,-.

Årsresultat 2021 er inklusive bruk av premiefond DKP med kr. 6 850 091,-.

** Inklusiv konsulentbistand / attestasjoner