Økonomiske nøkkeltall for Drammensregionens Brannvesen IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  152 362 205 159 955 907 161 293 514
Årsresultat 8 770 406 12 051 182 6 120 413
**Sum eiendeler 85 822 442 97 358 167 104 993 208
Gjeld 28 700 936 29 267 479 30 782 107
Egenkapital 57 121 506 68 090 688 74 211 101
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 401 000 95 000 51 000 1 357 645 52 440 233
2020 413 500 97 900 52 600 1 159 100 **106 750 214
2021 413 500 97 900 52 600 1 174 566 98 980 206

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
3% 2,99% 3,1%

Kapital (Drammen kommune): 13 049 000,-

Årsresultat 2020 er inklusiv endringer i pensjonsforpliktelser gjennom året som er inntektsført med 1 571 613,-

** Inklusiv konsulentbistand / attestasjoner