Glitrevannverket IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap i henhold til lov om interkommunale selskaper. Drammen kommune er største eier i Glitrevannverket IKS med en eierandel på 70,86 %. Øvrige eierkommuner er Lier og Asker.

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene Drammen, Lier, Frogn og deler av Asker og Holmestand. Glitrevannverket IKS har tre hovedvannkilder: Glitre, Røysjø og Holsfjorden. Glitrevannverket og Asker kommune har også bygget en reservevannsforbindelse, slik at Glitre kan forsyne større deler av Asker kommune ved driftsavbrudd. Tilsvarende kan Asker og Bærum vannverk, med vanninntak i Holsfjorden, vannforsyne Glitrekommunene ved driftsavbrudd i vannforsyningen fra Glitre.

Selskapets formål

Selskapets formål er på en kostnadseffektiv måte å levere tilstrekkelig vann til deltakerkommunene ihenhold til de til enhver tid fastsatte kvalitetsstandarder, herunder å sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner, samt salg av vann til andre.

Mål med eierskapet

Eierkommunenes formål med eierskapet i Glitrevannverket er – på kort og lang sikt – å sikre kostnadseffektiv og forutsigbar produksjon av godt vann som dekker behovet i eierkommunene.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 971 034 637
  • Stiftelsesår: 1978, ble IKS i 2002
  • Drammen kommunes eierandel: (70,86 %)
  • Øvrige eiere: Asker kommune 14,72 %, Lier kommune 14,42 %
  • Innskutt egenkapital (totalt): 118,8 millioner kroner
  • www.glitre.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Marius Asheim

Styre: George Fulford (leder), Marit Stykket (nestleder), Cecilie Møller Endresen, Anette Gjestemoen, Trond Julin, Ketil Borgevad (ansattes representant/ observatør), Mårten Kyte, (vara ansattes repr./observatør)