Økonomiske nøkkeltall for Glitrevannverket IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  58 770 319 61 534 814 65 964 376
Årsresultat 2 620 748 2 064 369 3 426 076
Sum eiendeler 280 010 681 299 279 516 316 783 515
Gjeld 147 049 034 164 253 501 174 200 562
Egenkapital 132 961 647 135 026 015 138 452 092
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 381 700 115 700 58 100 1 214 664 44 500 23
2020 389 500 119 500 60 000 1 113 636 48 000 25
2021 389 500 119 500 60 000 1 254 631 59 800 23

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
1,2% 3,6% 3,4%