Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  57 027 535 59 177 787 58 770 319
Årsresultat 2 762 852 1 755 516 2 620 748
Sum eiendeler 265 859 907 260 003 368 280 010 681
Gjeld 138 958 728 129 662 468 147 049 034
Egenkapital 126 901 179 130 340 899 132 961 647
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 357 000 109 500 55 000 1 132 793 32 000 21
2018 366 800 112 500 56 500 1 170 240 33 400 23
2019 381 700 115 700 58 100 1 214 664 44 500 23

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
5,22% 4,3% 1,2%