Økonomiske nøkkeltall for Glitrevannverket IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  59 177 787 58 770 319 61 534 814
Årsresultat 1 755 516 2 620 748 2 064 369
Sum eiendeler 260 003 368 280 010 681 299 279 516
Gjeld 129 662 468 147 049 034 164 253 501
Egenkapital 130 340 899 132 961 647 135 026 015
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 366 800 112 500 56 500 1 170 240 33 400 23
2019 381 700 115 700 58 100 1 214 664 44 500 23
2020 389 500 119 500 60 000 1 113 636 48 000 25

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4,3% 1,2% 3,6%