Økonomiske nøkkeltall for Glitrevannverket IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  61 534 814 65 964 376 70 281 910
Årsresultat 2 064 369 3 426 076 4 710 326 
Sum eiendeler 299 279 516 316 783 515 325 947 135
Gjeld 164 253 501 174 200 562 179 051 835
Egenkapital 135 026 015 138 452 092 143 162 419
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 389 500 119 500 60 000 1 113 636 48 000 25
2021 389 500 119 500 60 000 1 254 631 59 800 23
2022 402 000 123 000 62 000 1 338 003  64 700 23

Sykefravær totalt

2020 2020 2021
3,6% 3,4% 2,4%