Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  55 290 679 57 027 535 59 177 787
Årsresultat 1 996 947 2 762 852 1 755 516
Sum eiendeler 278 003 992 265 859 907 260 003 368
Gjeld 153 865 664 138 958 728 129 662 468
Egenkapital 124 138 327 126 901 179 130 340 899
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 347 200 106 800 53 400 1 121 538 31 200 20
2017 357 000 109 500 55 000 1 132 793 32 000 21
2018 366 800 112 500 56 500 1 170 240 33 400 23

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
4,5% 5,22% 4,3%