Økonomiske nøkkeltall for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter  254 507 388 274 019 614 232 293 636
Årsresultat 6 122 156 5 173 096 4 662 295
Sum eiendeler 278 262 334 276 768 143 243 005 089
Gjeld 257 667 564 249 562 691 231 469 530
Egenkapital 20 594 770 27 205 552 11 535 559
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 332 486 109 596 65 236 1 209 579 88 550 22
2019 314 000 113 000 67 000 1 238 997 91 700 21
2020 392 811 116 503 69 077 1 273 187 97 900 60

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
4% 2,6% 8,3%

Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr 338 000,-