Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter  257 805 548 254 507 388 274 019 614
Årsresultat 5 480 703 6 122 156 5 173 096
Sum eiendeler 316 300 844 278 262 334 276 768 143
Gjeld 301 828 230 257 667 564 249 562 691
Egenkapital 14 472 614 20 594 770 27 205 552
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 361 151 106 819 63 583 1 172 812 85 500 22
2018 332 486 109 596 65 236 1 209 579 88 550 22
2019 314 000 113 000 67 000 1 238 997 91 700 21

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
3,8% 4% 2,6%

Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr 338 000,-