Økonomiske nøkkeltall for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter  232 293 636 250 984 946 250 983 068
Årsresultat 4 662 295 4 164 777 5 891 569
Sum eiendeler 243 005 089 229 725 183 309 019 789
Gjeld 231 469 530 213 782 210 287 185 246
Egenkapital 11 535 559 15 942 973 21 834 543
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 392 811 116 503 69 077 1 273 187 97 900 60
2021 398 567 116 503 69 077 1 291 721 102 000 100
2022 532 900 119 400  70 800 1 235 563 158 600  116

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
8,3% 10,1% 7,6%

Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr 338 000,-