Økonomiske nøkkeltall for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter  274 019 614 232 293 636 250 984 946
Årsresultat 5 173 096 4 662 295 4 164 777
Sum eiendeler 276 768 143 243 005 089 229 725 183
Gjeld 249 562 691 231 469 530 213 782 210
Egenkapital 27 205 552 11 535 559 15 942 973
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 314 000 113 000 67 000 1 238 997 91 700 21
2020 392 811 116 503 69 077 1 273 187 97 900 60
2021 398 567 116 503 69 077 1 291 721 102 000 100

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
2,6% 8,3% 10,1%

Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr 338 000,-