Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter  236 429 862 257 805 548 254 507 388
Årsresultat 4 818 592 5 480 703 6 122 156
Sum eiendeler 306 931 970 316 300 844 278 262 334
Gjeld 285 940 060 301 828 230 257 667 564
Egenkapital 20 991 910 14 472 614 20 594 770
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2016 352 342 104 214 62 032 1 148 137 100 235 22
2017 361 151 106 819 63 583 1 172 812 85 500 22
2018 332 486 109 596 65 236 1 209 579 88 550 22

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
4,3% 3,8% 4%

Kapital: Innskutt egenkapital Drammen kommune kr 338 000,-