Vestfoldmuseene IKS

Nøkkeltall

Virksomheten

Drift av museer og Vestfoldarkivet.

Selskapets formål

Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museums- og arkivfeltet i selskapet ved å:

 • Forvalte samlinger, kunst- og kulturhistoriske gjenstander, arkiv og immateriell kulturarv. Selskapet driver aktiv samlingsutvikling.
 • Dokumentere, forske i, og formidle lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst, kulturarv og kulturhistorie.
 • Være en tydelig samfunnsaktør.
 • Kunne utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie.
 • Følge ICOMs og ICAs etiske regelverk.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 993 871 184
 • Stiftelsesår: 2009
 • Drammen kommunes eierandel: 1,5%
 • Øvrige eiere: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Færder kommune
 • Antall ansatte: 87
 • www.vestfoldmuseene.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Lene Walle

Styre: Vidar Ullenrød (styreleder), Bente Foshaug (nestleder), Erik Bjune, Hilde Hoff Håkonsen, Mette Måge Olsen, Hanne Garmel (ansatte rep.), Aleksander Vågen Oxholm (ansatte rep.), Olaf Brastad (1. vara), Sølvi Foss (2. ansattvara), Rolf Holte (1. ansattvara), Susan Melleby (2. ansattvara).