Nøkkeltall

Virksomheten

Drift av museer og Vestfoldarkivet

Selskapets formål

Vestfoldmuseene IKS skal drive og videreutvikle museums- og arkivfeltet i selskapet ved å:

 • Forvalte samlinger, kunst- og kulturhistoriske gjenstander, arkiv og immateriell kulturarv. Selskapet driver aktiv samlingsutvikling.
 • Dokumentere, forske i, og formidle lokal, regional, nasjonal og internasjonal kunst, kulturarv og kulturhistorie.
 • Være en tydelig samfunnsaktør.
 • Kunne utføre eksterne oppdrag innenfor arkiv og kulturhistorie.
 • Følge ICOMs og ICAs etiske regelverk.

Kort om

 • Organisasjonsnummer: 993 871 184
 • Stiftelsesår: 2009
 • Drammen kommunes eierandel: 1,5%
 • Øvrige eiere: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik kommune, Sandefjord kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune, Holmestrand kommune, Færder kommune
 • Antall ansatte: 80
 • www.vestfoldmuseene.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Lene Walle

Styre: Vidar Ullenrød (styreleder),Gunnar Friberg (nestleder), Erik Bjune, Jorid Sønju, Bente Foshaug, Kim Solberg (ansatte rep.), Kristin Halaas (ansatte rep. i permisjon), Hilde Lise Lindhjem Borgir (vara), Olaf Brastad (vara), Mette Måge Olsen (vara),Tone Lyngstad Nyaas (ansattvara, inne fast for tiden), Line Berg Härström (ansattvara), Jan Erik Ringstad (ansattvara),Grete Andrea Varskog (ansattvara)