Økonomiske nøkkeltall for Vestfoldmuseene IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 95 060 085 98 987 825 107 453 924
Årsresultat etter skatt 6 418 628 3 835 480 0
Sum eiendeler 88 742 171 94 238 781 117 325 200
Gjeld 55 538 590 60 171 556 70 056 354
Egenkapital 33 203 582 34 067 224 47 268 846
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 249 000 60 000** 30 000 934 975 45 000 80/68
2019 224 500 60 000 30 000 Nils Anker (1.1-19-21.10-19) 875 420
Lene Walle (12.8.19-31.12.19)
45 000 85/72
2020 247 500 60 000 30 000 1 063 224 56 250 89/77

*Skifte av styreleder i august pga. spesielle omstendigheter
**Det var ekstraordinært tillegg til styreleder i 2018. Her er nevnt ordinær sats.

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,6% 4,4% 4%