Økonomiske nøkkeltall for Vestfoldmuseene IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 107 453 924 114 900 602 109 137 411
Årsresultat etter skatt 0 0 0
Sum eiendeler 117 325 200 138 860 516 169 873 100
Gjeld 70 056 354 74 725 092 85 039 144
Egenkapital 47 268 846 64 135 423 84 833 956
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 247 500 60 000 30 000 1 063 224 56 250 89/77
2021 241 500 60 000 30 000 1 137 218 57 000 89/78
2022 246 500 60 000 30 000 1 164 828 63 125 87/75

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
4% 2,3% 6,4%