Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 82 114 927 91 320 390 95 060 085
Årsresultat etter skatt 9 441 347 9 832 544 6 418 628
Sum eiendeler 67 959 017 84 517 863 88 742 171
Gjeld 43 057 450 49 761 612 55 538 590
Egenkapital 24 901 567 34 756 251 33 203 582
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 90 000 60 000 30 000 891 654 40 000 74
2017 90 000 60 000 30 000 909 355 45 000 73
2018 90 000 60 000* 30 000 934 975 45 000 80

*Det var ekstraordinært tillegg til styreleder i 2019. Her er nevnt normal sats.

Sykefravær totalt

2016 2017 2018 2019
6,5% 3,9% 5,6% 4,4%