Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 91 320 390 95 060 085 98 987 825
Årsresultat etter skatt 9 832 544 6 418 628 3 835 480
Sum eiendeler 84 517 863 88 742 171 94 238 781
Gjeld 49 761 612 55 538 590 60 171 556
Egenkapital 34 756 251 33 203 582 34 067 224
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 216 000 70 000* 30 000 909 355 45 000 73/63
2018 249 000 60 000** 30 000 934 975 45 000 80/68
2019 224 500 60 000 30 000 Nils Anker (1.1-19-21.10-19) 875 420
Lene Walle (12.8.19-31.12.19)
45 000 85/72

*Skifte av styreleder i august pga. spesielle omstendigheter
**Det var ekstraordinært tillegg til styreleder i 2018. Her er nevnt ordinær sats.

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
3,9% 5,6% 4,4%