Økonomiske nøkkeltall for Vestfoldmuseene IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 98 987 825 107 453 924 114 900 602
Årsresultat etter skatt 3 835 480 0 0
Sum eiendeler 94 238 781 117 325 200 138 860 516
Gjeld 60 171 556 70 056 354 74 725 092
Egenkapital 34 067 224 47 268 846 64 135 423
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 224 500 60 000 30 000 Nils Anker (1.1-19-21.10-19) 875 420
Lene Walle (12.8.19-31.12.19)
45 000 85/72
2020 247 500 60 000 30 000 1 063 224 56 250 89/77
2021 241 500 60 000 30 000 1 137 218 57 000 89/78

*Skifte av styreleder i august pga. spesielle omstendigheter
**Det var ekstraordinært tillegg til styreleder i 2018. Her er nevnt ordinær sats.

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4,4% 4% 2,3%