Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 20 686 675 22 127 547 22 283 639
Årsresultat etter skatt 1 549 450 1 197 806 266 330
Sum eiendeler 9 931 218 12 501 221 13 552 074
Gjeld 2 858 713 4 019 016 4 803 929
Egenkapital 7 072 506 8 482 205 8 748 145

Beregnet netto pensjonsforpliktelse erikke  bokført, men kun opplyst i note, i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Selskapets reelle egenkapital er derfor lavere.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 218 000 70 000 37 000 950 000 23 774 23/19
2018 230 000 74 000 39 000 990 000 22 900 20/19
2019 241 000 76 000 40 000 1 020 000 33 000 27/25

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
8,9% 6,8% 6,3%