Økonomiske nøkkeltall Viken Kommunerevisjon IKS

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 22 127 547 22 283 639 30 255 660
Årsresultat etter skatt 1 197 806 266 330 2 223 572
Sum eiendeler 12 501 221 13 552 074 22 766 603
Gjeld 4 019 016 4 803 929 4 831 628
Egenkapital 8 482 205 8 748 145 17 934 975

Beregnet netto pensjonsforpliktelse erikke  bokført, men kun opplyst i note, i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Selskapets reelle egenkapital er derfor lavere.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 230 000 74 000 39 000 990 000 22 900 20/19
2019 241 000 76 000 40 000 1 020 000 33 000 27/25
2020 283 000 39 000 41 000 1 070 000 45 800 31/27

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
6,8% 6,3% 8,35%