Økonomiske nøkkeltall Viken Kommunerevisjon IKS

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 30 255 660 29 359 061 30 675 589
Årsresultat etter skatt 2 223 572 -1 943 557 240 934
Sum eiendeler 22 766 603 21 119 609 21 570 227
Gjeld 4 831 628 4 875 191 5 084 875
Egenkapital 17 934 975 16 244 418 16 485 352

Beregnet netto pensjonsforpliktelse er ikke  bokført, men kun opplyst i note, i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Selskapets reelle egenkapital er derfor lavere.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 283 000 39 000 41 000 1 070 000 45 800 31/27
2021 296 900 80 000 42 000 1 084 000 24 600 29/27,5
2022 298 000 83 000 43 000 1 116 500 25 000 28/27,5

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
8,35% 4,8% 6,4%