Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 19 251 215 20 686 675 22 127 547
Årsresultat etter skatt 1 105 710 1 549 450 1 197 806
Sum eiendeler 8 524 000 9 931 218 12 501 221
Gjeld 3 000 946 2 858 713 4 019 016
Egenkapital 5 523 054 7 072 506 8 482 205
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 218 000 70 000 37 000 911 500 22 062 20/18,5
2017 218 000 70 000 37 000 950 000 23 774 23/19
2018 230 000 74 000 39 000 990 000 22 900 20/19

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
8,5% 8,9% 6,8%