Økonomiske nøkkeltall Viken Kommunerevisjon IKS

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 22 283 639 30 255 660 29 359 061
Årsresultat etter skatt 266 330 2 223 572 -1 943 557
Sum eiendeler 13 552 074 22 766 603 21 119 609
Gjeld 4 803 929 4 831 628 4 875 191
Egenkapital 8 748 145 17 934 975 16 244 418

Beregnet netto pensjonsforpliktelse erikke  bokført, men kun opplyst i note, i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Selskapets reelle egenkapital er derfor lavere.

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 241 000 76 000 40 000 1 020 000 33 000 27/25
2020 283 000 39 000 41 000 1 070 000 45 800 31/27
2021 296 900 80 000 42 000 1 084 000 24 600 29/27,5

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
6,3% 8,35% 4,8%