Selskapet er under etablering og forventes endelig etablert våren 2020. Sekretariat for kontrollutvalget i Drammen kommune ivaretas inntil videre av kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud (KUBIS).