Økonomiske nøkkeltall for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapet startet opp 01.07.2020

Regnskapsår

2019 2020 2021
Driftsinntekter   6 446 300 8 459 235
Årsresultat     404 615
Sum eiendeler      
Gjeld      
Egenkapital   1 438 709 2 412 510
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 40 000 20 000 10 000 832 953 29  450 6
2021 60 000 30 000 30 000 866 725 32 000 7

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
  0 0,2