Økonomiske nøkkeltall for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapet startet opp 01.07.2020

Regnskapsår

2020 2021 2022
Driftsinntekter 6 446 300 8 459 235 9 079 073
Årsresultat   404 615 1 067 253
Sum eiendeler      
Gjeld      
Egenkapital 1 438 709 2 412 510 3 473 519
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 40 000 20 000 10 000 832 953 29  450 6
2021 120 000 60 000 30 000 866 725 32 000 7
2022 124 000 64 000 32 000 925 000 40 000 8

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0 0,2 2