Økonomiske nøkkeltall for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapet startet opp 01.07.2020

Regnskapsår

2018 2019 2020
Driftsinntekter     6 446 300
Egenkapital     1 438 709
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 40 000 20 000 10 000 832 953 29  450 6

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
    0