Selskapet startet opp 01.07.2020

År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 120 000 60 000 30 000 800 000 Ikke valg ennå 6