Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 653 358 266 691 530 668 927 444 106
Årsresultat 94 452 150 106 801 346 108 478 454
Sum eiendeler 4 804 221 566 5 064 886 837 6 780 291 610
Gjeld 3 711 801 104 3 908 525 325 5 055 176 854
Egenkapital 1 001 560 704 1 063 097 996 1 609 174 289
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2018 483 759 105 165 63 099 1 100 567 226 250 34
2019 498 000 108 260 64 965 1 166 660 240 350 34
2020 513 000 111 000 67 000 1 211 603 259 303 112

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
6,4% 4% 9,6%