Økonomiske nøkkeltall for Drammen Eiendom KF

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 927 444 106 899 973 997 938 790 845
Årsresultat 108 478 454 1 373 505 -195 697 521
Sum eiendeler 6 780 291 610 7 151 620 379 7 132 404 706
Gjeld 5 055 176 854 5 067 458 879 5 113 969 789
Egenkapital 1 609 174 289 1 853 155 314 1 722 258 540
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2020 513 000 111 000 67 000 1 211 603 259 303 112
2021 513 000 111 000 67 000 1 219 084 270 970 119
2022 525 600 113 400 68 700 1 258 952 248 460 138

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
9,6% 9,6% 6,8%