Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 627 180 457 653 358 266 691 530 668
Årsresultat 99 496 897 94 452 150 106 801 346
Sum eiendeler 4 294 900 239 4 804 221 566 5 064 886 837
Gjeld 3 343 373 064 3 711 801 104 3 908 525 325
Egenkapital 889 925 240 1 001 560 704 1 063 097 996
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2017 471 500     935 554 211 300 34
2018 483 759 105 165 63 099 1 100 567 226 250 34
2019 498 000 108 260 64 965 1 166 660 240 350 34

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
4,13% 6,4% 4%