Økonomiske nøkkeltall for Drammen Eiendom KF

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 691 530 668 927 444 106 899 973 997
Årsresultat 106 801 346 108 478 454 1 373 505
Sum eiendeler 5 064 886 837 6 780 291 610 7 151 620 379
Gjeld 3 908 525 325 5 055 176 854 5 067 458 879
Egenkapital 1 063 097 996 1 609 174 289 1 853 155 314
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2019 498 000 108 260 64 965 1 166 660 240 350 34
2020 513 000 111 000 67 000 1 211 603 259 303 112
2021 513 000 111 000 67 000 1 219 084 270 970 119

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
4% 9,6% 9,6%