Økonomiske nøkkeltall for Drammen Eiendom KF

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 653 358 266 691 530 668 927 444 106
Årsresultat 94 452 150 106 801 346 108 478 454
Sum eiendeler 4 804 221 566 5 064 886 837 6 780 291 610
Gjeld 3 711 801 104 3 908 525 325 5 055 176 854
Egenkapital 1 001 560 704 1 063 097 996 1 609 174 289
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2018 483 759 105 165 63 099 1 100 567 226 250 34
2019 498 000 108 260 64 965 1 166 660 240 350 34
2020 513 000 111 000 67 000 1 211 603 259 303 112

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
6,4% 4% 9,6%