Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 578 201 986 627 180 457 653 358 266
Årsresultat 121 510 582 99 496 897 94 452 150
Sum eiendeler 4 204 949 178 4 294 900 239 4 804 221 566
Gjeld 3 239 884 054 3 343 373 064 3 711 801 104
Egenkapital 888 392 379 889 925 240 1 001 560 704
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2016 460 000 100 000 60 000 1 001 478 163 900 37
2017 471 500     935 554 211 300 34
2018 483 759 105 165 63 099 1 100 567 226 250 34

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
3,5% 4,13% 6,4%