Drammen Eiendom KF

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammen Eiendom KF forvalter Drammen kommunes eiendommer (formålsbygg). Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen er en hovedoppgave for foretaket. Drammen Eiendom KF har ansvar for renholdstjenester i kommunale bygg.

I tillegg til å ha en viktig rolle som byggherre (byggeprosjekter/utviklingsprosjekter), utøver Drammen Eiendom KF en viktig funksjon for vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet.

Foretakets formål

Foretaket skal:

  • eie, forvalte og utvikle kommunens bygnings- og eiendomsmasse etter forretningsmessige prinsipper.
  • ivareta kommunens byggeherrefunksjon.
  • være kommunens kompetansesenter innen leie av lokaler.

Mål med eierskapet

Sikre at det i kommunal regi er profesjonalitet på området eiendomsforvaltning, byggherrefunksjonen og salg av eiendommer. Kommunen har mål om årlig eieruttak. Størrelsen på dette skjer i samråd med foretaket og fastsettes i kommunens økonomiplan.

Kort om

Ledelse og styre

Daglig leder: Gjermund Riise Brekke

Styre: Anita Winsnes (leder), Gerd Barth Thorsby (nestleder), Kjell-Ole Gjestemoen, Hans Augun Parmann, Haakon Hertzberg, Irene Alstad Helmen (ansatte representant), Kjersti Johansen (ansatte representant)