Drammen Eiendom KF

Bilde som viser en gul kontorbygning lokalisert ved elva.  Skur 2.

Drammen Eiendom KF forvalter store verdier og samfunnsinteresser. Med over 650 000 m² og rundt 1.400 boliger er foretaket en markant eiendomsaktør i Drammen og den største eiendomsforvalteren i Buskerud. Bygningsmassen består av boliger og formålsbygg som skoler, barnehager, institusjoner, omsorgsbygg, kulturbygg, idrettsanlegg og administrasjonsbygg. Drammen Eiendom KF eier også tomter og grunneiendommer. Det er 140 ansatte som jobber i ulike virksomhetsområder.

Virksomhetsområder

Prosjekt (utbygging) 

Drammen Eiendom har en viktig rolle som byggherre for kommunens bygge- og utviklingsprosjekter. Prosjekt har ansvaret for alle byggeprosjekter som gjelder formålsbygg, fra idèfasen, gjennom valg av konsept, forprosjektering, byggefasen og ferdigstillelse.  

 Forvaltning 

Forvaltning har ansvaret for at alle kommunens formålsbygg og eiendommer blir forvaltet på en god måte. Vi tar hånd om leieavtaler med kommunen og sørger for lokaler til kommunens behov og tjenester. Kjøp og salg av eiendom og bygg er også innenfor forvaltning sitt ansvarsområde. 

Drift og vedlikehold 

Drift og vedlikehold tar hånd om løpende- og teknisk drift av Drammen Eiendoms eiendomsportefølje. Vi har også ansvar for at vedlikehold av formålsbyggene blir utført. Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av byggene er en av hovedoppgavene i Drammen Eiendom.

Renhold 

Renhold er en samfunnskritisk jobb og vårt ansvar er å trygge profesjonelle renholdsleveranser i kommunale formålsbygg. De utføres med 50 % egne ansatte og 50 % innkjøpt renhold. Vi er innovative i vårt arbeid. Ansatte benytter digital plattform, elektronisk dokumentasjon, maskiner, roboter og desinfiserings prosedyrer for å sikre gode og effektive leveranser. 43 % av egne ansatte har fagbrev som renholdsoperatør.  Vår kompetanse, din trygghet!

Bolig 

Bolig har ansvaret for at det finnes boliger tilgjengelig for utleie til de som har behov for bistand fra kommunen. Det gjelder både faste innbyggere og flyktninger. Drammen eiendom både eier og leier boligene. Egne driftsansvarlige sørger for god forvaltning av de boligene vi eier. 

Økonomi og Fagstab

Våre fagspesialister innen økonomi, innkjøp, arkiv, fagsystemer, miljø og digitalisering.

Kontakter

Leier du en kommunal bolig?

Henvend deg til Boligtjenesten i Drammen om du har spørsmål som gjelder leieforhold, faktura og vedlikehold. Telefon 32 04 55 00.

Har du bolig til leie?

Vi bruker ordinære kanaler som Finn.no for å finne aktuelle boliger. Har du en bolig til leie, legg den ut der. Vi tar kontakt om du har en bolig som kan være aktuell.

Nøkkelinformasjon

Telefon

32 04 30 00

E-post

dekf@drammen.kommune.no
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Besøksadresse

Hans Kiærsgate 1E
3041 Drammen (PB 450 Brakerøya, 3002 Drammen)