Drammen Eiendom KF forvalter kommunes eiendommer (formålsbygg). Foretaket har ansvar for vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen, og for renholdstjenester i kommunale bygg.

I tillegg har foretaket en viktig rolle som byggherre (byggeprosjekter/utviklingsprosjekter), og hjelper vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet.

Ansatte

Daglig leder

Gjermund Riise Brekke

Økonomi

Ellen Margrethe Bowitz 

Fagstab

Helene Stamnes 

Erik Mathiassen

Marianne Husmo

Ole Bjørnstad

Vegard Aakre

Håvard Heier

Geir Andersen

Telefon

32 04 30 00

E-post

dekf@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Hans Kiærsgata 1E
3002 Drammen (PB 450 Brakerøya, 3002 Drammen)