Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF (DEKF) har ansvar for forvaltning, drift, renhold, verdibevarende vedlikehold og utvikling av kommunens egne eiendommer, samt sørge for innleie av bygg. Drammen Eiendom KF utvikler og leder prosjekter, og har rollen som byggherre i alle nye byggeprosjekter av formålsbygg.
Bygningsmassen består av formålsbygg, det vil si skoler, barnehager, helsehus, kultur- og idrettsbygg, administrasjonsbygg, samt 1 400 kommunale utleieboliger.
Selskapet har ca. 130 ansatte, og eier ca 530 000 m² eiendom og leier inn ytterligere 70 000 m² eiendom.
I tillegg har foretaket en viktig rolle som byggherre (byggeprosjekter/utviklingsprosjekter), og hjelper vanskeligstilte på det ordinære boligmarkedet.

Har du spørsmål til Drammen Eiendom KF så send en mail til: dekf@drammen.kommune.no

Ansatte

Daglig leder

Gjermund Riise Brekke

Økonomi

Ellen Margrethe Bowitz 

Fagstab

Helene Stamnes  (Avdelingsleder) - helene.stamnes@drammen.kommune.no
Kjersti Johansen (Konsulent)
Hans Vidar Steen (Konsulent - Fagansvarlig Facilit)
Laila Gunhus Larsen (Konsulent)
Marianne Andresen (Konsulent - Fagansvarlig P360)
Morten Ottesen Haldorshamn (Rådgiver)
Anne Sveen Milling (Arkivar)

Erik Mathiassen

Marianne Husmo (Virksomhetsleder) -  marianne.husmo@drammen.kommune.no 

Ole Bjørnstad

Vegard Aakre

Håvard Heier

Geir Andersen