Søk

Søkeresultat:

Utlån og leie av forsamlingslokaler

Utlån og leie av forsamlingslokaler Utlån og leie av kommunale forsamlingslokaler. Utlån og leie av lokaler Utlån og leie av lokaler

Sist endret:

Utlån og leie av skolelokaler og uteområder

Utlån og leie av skolelokaler og uteområder Drammen kommune har skolelokaler og uteområder til utleie og gratis lån. Skolelokaler Skolene i Drammen er aktivitetsentere for bydelene sine. Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak

Sist endret:

Vilkår for leie av skolelokale

Vilkår for leie av skolelokale Det kreves at ansvarshavende er over 18 år. Leietager har ansvar for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn i bygget. All skade, uhell eller ødeleggelse bekostes av leietager Lokalet skal overleveres i like god stand

Sist endret:

Frivillighet

Friskus aktivitetskalender Bli frivillig, frivilligsentralene, lag og foreninger, lån og leie av lokaler, tilskudd, utstyrsbasene

Sist endret:

Pressebilder av kommunedirektøren og lederteamet

Bildene kan fritt benyttes, men skal krediteres Drammen kommune. Klikk på bildene for større versjon. Trude Andresen Kommunedirektør Fredrik Holtan Direktør (utvikling og digitalisering) Einar Jørstad Direktør (eierskap) Bertil Horvli Kst. direktør

Sist endret:

Hold ledelinjene fri for hindringer

Du har sikkert sett dem, men vet du hva de brukes til? Kort sagt er ledelinjer nedfelte eller opphøyede linjer/markeringer i underlaget som skal lede blinde og svaksynte trygt fra ett punkt til et annet. Dette er en viktig tilrettelegging for

Sist endret:

Kunngjøring av tillatelse om endring av leden

Drammen kommune bygger ny bybro over Drammenselva mellom Bragernes torg og Strømsø torg Tiltaket krever tillatelse etter havne- og farvannsloven paragraf 14. Tillatelse er gitt av Kystverket 20.6.2022 (ref. 2022/405-11) med vilkår om kunngjøring i

Sist endret:

Lederskolen

Vi tror på ledelse i Drammen kommune. Ledelse er et av de viktigste virkemidlene for å levere godt på samfunnsoppdraget. Lederskolen skal være et tilbud og en mulighet når det gjelder påfyll, erfaringsdeling og refleksjoner. Lederskolen utgjør en

Sist endret:

Leie av torg, fortau, gater og parker

Leie av torg, fortau, gater og parker Arrangementer, salg og stands, vareutstilling, uteservering og stillas med mer. Foodtruck, matvogn og mobile salgsvogner Kommunen leier ut torg, fortau, gater og parker/friområder til ulike typer formål som

Sist endret:

Utvikling og digitalisering

Utvikling, digitalisering, innovasjon, implementering, organisasjonsutvikling, stedsutvikling, implementering, prosessveiledning, porteføljestyring, tjenestedesign Visjonen «Et godt sted å leve», danner grunnlaget for hvordan Drammen kommune skal

Sist endret:

Knutepunkt Mjøndalen

Om knutepunktet Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Møteplassen legger til rette for samordning og samskaping, dialog og medvirkning. I tillegg kan innbyggerne

Sist endret:

Wildenveys plass

Lokalisert i utkanten av Mjøndalen sentrum. Plassen skråner i vest ned mot Veiabekken med naturlig vegetasjon og hyggelig fugleliv. Park med vannspeil, terrengtrapper, sitteplasser og kunst. En skulptur av Herman Wildenvey utført av Ørnulf Bast i

Sist endret:

Tilskuddsmottakere: Drammen Scener AS

Tilskuddsmottakere: Husleiestøtte Drammen Scener AS Drammen kommune har inngått en kompensasjonsordning for leie av Drammen Teater og Union Scene hvor lag og foreninger med kulturformål kan søke på en grunnstøtte til leie av Drammen Sceners lokaler

Sist endret:

Stenberghaugen barnehage

Stenberghaugen barnehage er en basebarnehage som ligger i et rolig boligområde i utkanten av Krokstadelva. Barnehagen har moderne, lyse lokaler og et stort fellesrom/ kjøkken. Vi har skogen og bondegårder som nærmeste naboer og benytter flittig

Sist endret:

Leie bolig

Kontaktinformasjon Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen Telefonnummer: 32 04 55 00 Åpningstider: 09.00-15.00 Kommunal utleiebolig med eller uten tilrettelegging Den enkelte innbygger har selv ansvar for å skaffe egnet bolig. Kommunen bistår

Sist endret:

Bookingløsning Aktiv kommune

Bookingløsning for lokaler Aktiv kommune er et nettsted for leie og utlån av kommunens lokaler, anlegg, uteområder og utstyr.  Målet med nettsiden er forenkling av utlån og en egen plattform som kan brukes på tvers av kommunens avdelinger.

Sist endret:

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF forvalter Drammen kommunes eiendommer (formålsbygg). Sikring av riktig vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen er en hovedoppgave for foretaket. Drammen Eiendom KF har ansvar for renholdstjenester i kommunale bygg. I

Sist endret:

Solhaugen barnehage

Barnehage med unik beliggenhet og variert uteområde på 7 mål. Vi er omringet av flott natur og går ofte turer i skogen – vi ønsker å gi barna en fysisk aktiv hverdag og gode naturopplevelser året rundt! Vi har flere gode turmål: Koia med bålplass og

Sist endret:

Aktive lokalsamfunn

Ønsker du inspirasjon om aktivitetsglede? Her har vi samlet noen glimt av hva som skjer både lokalt og globalt Film om Aktive lokalsamfunn i Drammen Aktive Lokalsamfunn TVERGA - ressurssenter for egenorganisert aktivitet Ung Fritids musikkvideo WHO

Sist endret:

Subsidiert leie kommunens kulturhus

Subsidiert leie av lokaler i kommunens kulturhus Tilskuddet skal sikre at det lokale kulturlivet får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, utstillinger, aktiviteter for et stort publikum. Arrangementet må være åpne for alle.

Sist endret:

Åssiden fotballhall offisielt åpnet 18.11.20

Åssiden fotballhall offisielt åpnet Det ble ikke snorklipping og unger i full aktivitet, da Åssiden fotballhall ble offisielt åpnet av ordfører Monica Myrvold Berg onsdag. Når tida er inne for avspark, og hallen yrer av fotballglede, kommer

Sist endret:

Lokale veteranforeninger

NVIO Drammen og omegn NROF avd. Drammen Drammen Sjømannsforening Drammen Forsvarsforening

Sist endret:

Tilskudd til treningsleie

Tilskudd til treningsleie trenningsleie Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan søke tilskudd for deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne. Hvem kan søke? Idrettslag i Drammen med treningstilbud i

Sist endret:

Aktive lokalsamfunn

Satsingsområde God oppvekst og godt liv - Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de aller fleste andre kommuner 35 skoler, 31 barnehager, 14 idrettsklubber og 40 inkluderingstiltak. Det er noen av tallene som viser hverdagen i Aktive

Sist endret:

Padleled i elva og fjorden

Drammen har en padleled i elva og fjorden med 33 ruter. Leden er en del av det store nasjonale prosjektet med å utvikle en padleled i Oslofjorden med ruter fra Halden til Risør. Drammen kommune har vært involvert i prosjektet med padleleden. Om

Sist endret:

Ebbestadhallen

Ebbestadhallen ligger i tilknytning til tidligere Ebbestad barneskole. Hallen har en flate på 44x22 m. I andre etasje i hallen ligger lokalene til Svelvik IF e-sport og Svelvik sportskyttere. Treningstider i Ebbestadhallen Anlegget brukes av Svelvik

Sist endret:

Lokale forskrifter for påslipp

Høring om lokal forskrift for påslipp Frist for å komme med innspill til lokal forskrift for påslipp er 20. november 2020. Høringen gjelder ny forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett for nye

Sist endret:

Hamborgstrøm bo - og servicesenter

Hamborgstrøm bo- og servicesenter ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. Hamborgstrøm bo- og servicesenter ligger flott til med nærhet til Drammenselva og fine turmuligheter. Det er kort vei til sentrum med kafeer og butikker. Sykehjemmet

Sist endret:

Svelvik sykehjem

Svelvik sykehjem er et tilbud til de som har et stort behov for heldøgns pleie og omsorg. Behovet må skyldes sykdom eller funksjonshemming og kan være kort- eller langvarig Sykehjemmet har totalt 40 plasser. Svelvik sykehjem skal være et godt sted å

Sist endret:

Fant du det du lette etter? Ditt søk ga ganske mange treff, forsøk gjerne å gjøre søket mer spesifikt.