Utlån og leie av skolelokaler og uteområder

Drammen kommune har skolelokaler og uteområder til utleie og gratis lån.

Skolelokaler

Skolene i Drammen er aktivitetsentere for bydelene sine. Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet kan låne lokaler på ettermiddager og i helger.

I den digitale løsningen Aktiv Drammen er det foreløpig bare tilgjengeliggjort noen lokaler ved skolene.

Ønsker du å låne lokaler ved andre skoler, ta kontakt direkte med skolen.

Treningslokaler

Bruke torgplass, fortau, gater og parker