Booking av treningstid

Booking av treningstid i kommunale haller

Hovedfordelingen

Idrettslag i Drammen kommune blir tildelt treningstid i idrettshallene ved hovedfordelingen. Treningstidene gjelder fra uke 33-22.

Ledige treningstider

Ledige treningstider som ikke benyttes av idrettslag overføres til strøtimeordningen. Strøtimer kan bestilles av både den organiserte og den uorganiserte idretten.

Booking av treningstid må gjøres mellom 9-15 på ukedager. 

Treningskalendere

Oversikt over treningstider i de kommunale idrettshallene og gymsalene finnes på følgende side:

Prisliste og vilkår kommunale idrettshaller og gymsaler

Eventuelle spørsmål om treningstid kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no