Booking av treningstid

Treningstid i kommunale haller og gymsaler for skoleåret 2021-2022

Søknadsskjema for booking av treningstid for sesongen 2020/2021 er sendt til alle idrettslag med søknadsfrist 9. mai 2021. Vi ber om en felles søknad fra hvert idrettslag.

Forenklet søknadsprosess

Vi har valgt et forenklet opplegg for søknader i år. De aller fleste idrettslag har ønsker og behov for samme treningstider som de har inneværende år. Vi ønsker derfor å gjøre det enkelt ved å stille 2 spørsmål i prosessen med å søke treningstid;

1. Har dere tilsvarende behov og ønsker om samme treningstid som klubben har inneværende år?

  • a. Hvis JA – bekreftes dette og søknaden er sendt
  • b. Hvis NEI – ønskede endringer med sted, tid og begrunnelse for dette under spørsmål 2

2. Om det er endrede behov eller ønsker for treningstid 2021-2022

  • a. Begrunnelse
  • b. Fyll ut søknadsskjema

Send søknad om treningstid

Selv om man svarer ingen endringer av treningstider, vil vi på samme måte som tidligere måtte gjøre en fordeling på bakgrunn av andre som ønsker endringer og gjeldende retningslinjer for en slik fordeling.

På bakgrunn av innkomne søknader, ønsker om endringer og eventuelle justeringer vil vi komme med et utkast til fordeling i månedsskiftet mai/juni 2021.

Eventuelle spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til Tommy Svensrud, fagansvarlig idrett. tommy.svensrud@drammen.kommune.no