Strøtimeordningen

Strøtimer

Ledige timer kan søkes om av idrettslag og privatpersoner over 18 år. Strøtimer kan bestilles av både den organiserte og den uorganiserte idretten.

Inntil en ny bookingløsning er lansert så kan timer til trening og arrangement bestilles ved å ta kontakt med avdeling Anlegg, idrett og natur. Søknad om trening og arrangement i ferien må gjøres direkte hos skolen.

Treningstider: Oversikt over treningstider i Drammen kommune

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole-Petter Askim Vatne, rådgiver i Anlegg, idrett og natur på e-post ole.petter.askim.vatne@drammen.kommune.no