Prisliste kommunale idrettshaller og gymsaler

Priser for leie av kommunale og idrettshaller og gymsaler 2024

I henhold til kommunestyrets vedtak er priser for leie av kommunale idrettshaller og gymsaler: 

Drammenshallen

 

Gebyr Enhet Sats 2024 Sats 2023
Trening per håndballflate voksne over 20 år Time  470 450
Trening per håndballflate under 20 år Time  115 110
Gymsal - voksne over 20 år Time 265 255
Gymsal under 20 år Time  85 80
Speilsal og styrkerom Time 265 260
Møterom (kjøkken) Time 275 -
Kamper per hallflate (1/4 hall) Gang 625 595
Idrettsarrangement  Dag 9 500 9 100
Riggtid arrangement kvelden før -under 20 år Kveld 4 550 -
Riggtid arrangement kvelden før - over 20 år Kveld 16 600  
Kommersielle arrangement Dag Etter avtale Etter avtale
Pistolbane per leietaker
per halvår
Halvår 7 700 7 450
Kontorer i kontorfløyen pr
halvår
Halvår 7 700 7 450

Flerbrukshaller/gymsaler

Gebyr Enhet Sats 2024 Sats 2023
Trening per håndballflate voksne Time  470 450
Trening per håndballflate barn og ungdom under 20 år Time  115 110
Gymsal - voksne  Time 255 255
Gymsal barn og ungdom under 20 år Time  gratis gratis
Kamper Gang 625 595
Idrettsarrangement Dag 2395 2275
Kommersiell utleie Time etter avtale -

Åssiden fotballhall

Gebyr Enhet Sats 2024 Sats 2023
Halv bane fotballhall Time 600 575
Hel bane fotballhall Time 1145 1095
Idrettsarrangement Dag 15330 -
Aktivitetssal barn og unge under 20 år Time 85 80
Aktivitetssal over 20 år Time 270 255