Hovedfordelingen

Hovedfordeling

Nye retningslinjer for tildeling av treningstid ble politisk vedtatt i Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 09.03.2022.

Grunnlaget for tildelingen vil i stor grad basere seg på aktivitetstallene fra Samordnet rapportering til Norges idrettsforbund. Ut fra antall aktive medlemmer og antall lag regnes det ved hjelp av en matematisk modell ut hvor mange timer hvert idrettslag får tildelt i de kommunale idrettshallene og gymsalene.

Frist for å søke om fast treningstid for sesongen 2023-2024 er 1. mai, 2023.