Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Lokale veteranforeninger