Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

8. mai

Minnesmarkering ved minnebauta

8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. Denne dagen benyttes i Norge for å vise anerkjennelse for veteraner fra 2. verdenskrig og de internasjonale militære operasjonene Norge har deltatt i frem til i dag. Lokale markeringer denne dagen er viktig for å favne flest mulig, og bidra til at veteranene også blir sett på som en del av lokalsamfunnet.

8. mai har vært markert med kransnedleggelse og tale tidligere i de gamle kommunene, og denne tradisjonen videreføres i den nye kommunen.

Tiltak: Kartlegge hvor det finnes minnebautaer i kommunen som har vært benyttet til å markere 8. mai. Lage en plan for årlig markering av frigjøring og veterandagen 8. mai.

Samling for veteranene med enkel servering

En samling for veteranene etter minnemarkeringen, med kulturelt innslag og enkel servering, er et viktig tiltak for å vise at kommunen anerkjenner veteranenes innsats samt styrke det sosiale båndet blant veteranene i kommunen.

Tiltak: Lage en plan for et årlig arrangement 8. mai med tid og sted for et kulturelt innslag og enkel servering til veteranene.