Opprette en informasjonsside på kommunens hjemmeside

Kommunen leverer et mangfold av tjenester som veteraner og deres familie og pårørende kan komme til å få behov for støtte og hjelp av, og for disse vil det kunne være utfordrende å vite hvor man skal henvende seg for å få den rette hjelpen. God informasjon vil derfor være nyttig for å møte denne utfordringen.

I tillegg til å etablere en veterankontakt i kommunen vil det også være behov for å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig og søkbar for veteraner og deres familie og pårørende.

Tiltak: Opprette en informasjonsside på kommunens hjemmeside med relevant informasjon for veteraner og deres familie og pårørende.