Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Opprette en informasjonsside på kommunens hjemmeside

Kommunen leverer et mangfold av tjenester som veteraner og deres familie og pårørende kan komme til å få behov for støtte og hjelp av, og for disse vil det kunne være utfordrende å vite hvor man skal henvende seg for å få den rette hjelpen. God informasjon vil derfor være nyttig for å møte denne utfordringen.

I tillegg til å etablere en veterankontakt i kommunen vil det også være behov for å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig og søkbar for veteraner og deres familie og pårørende.

Tiltak: Opprette en informasjonsside på kommunens hjemmeside med relevant informasjon for veteraner og deres familie og pårørende.