Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Veteranhus i kommunen

Tilretteleggelse av lokale møtesteder er viktig for å kunne opprettholde et aktivt veteranmiljø i kommunen. Drammen kommune bør derfor stille kommunal bygning til disposisjon som en permanent møteplass for veteranene i kommunen.

Tiltak: Kartlegge hva som finnes av egnede kommunale bygg, og tilby en permanent møteplass for veteranene i samarbeid med de lokale veteranforeningene v/NVIO Drammen og omegn.